Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vydavatel: 
OÚ Břežany II
Vyvěšeno: 
01.02.2018 - 15.02.2018