Odpad

Zimní svoz popelnic začne 2.11.2017 a bioodpad bude svážen do konce listopadu.