Olympijské hry pro děti i dospělé

V sobotu 27.5.2017 přesně v 15 hodin vzplane na hřišti olympijská pochodeň a Břežanské olympijské hry budou zahájeny.

Srdečně zvou pořadetelé.

Akce se koná za finančního přispění OÚ, ČRS-MO, SK a SDH.

V připadě nepříznivého počasí se akce ruší.