Omezení užívání pitné vody

VODOS s.r.o. Kolín v souadu s §15 odst.5 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, žádá občany o dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům na dobu od 1.5.2018 do 31.7.2018 formou opatření obecné povahy  z důvodu nedostatečného množství vody