Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
29.03.2017 - 12.04.2017