Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24512 z důvodu špatného stavebního stavu mostu 24512-1 Břežany II

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
31.05.2017 - 14.06.2017