Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
06.12.2017 - 20.12.2017