Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu špatného stavebního stavu mostu na silnici č. III/24512

Vydavatel: 
Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
14.05.2018 - 28.05.2018