Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje , že dne 20.7.2018  v době od 7,30 hod do 15 hod

dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny na návsi , v ulici ke hřišti, v areálu statku a dále všech,  napájených ze staré  trafostanice za obchodem.

Jedná se o : par.č.1/1,  par.č.5/1, par.č. 1587 a č.p.:5,6,8,9,10,11,21,22,23,25,26,29,30,32,33,34,36,

41,44,49,50,54,55,57,58,62,63,72,75,81,88,106,120,192,205