Poplatky 2019

POPLATKY 2019

ZA PSA:

  •  200,-Kč u RD 
  •  400,-Kč v bytovém domě bez zahrady
  •  200,-Kč v bytovém domě se zahradou
  •  400,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož  držitele 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

  •  500,-Kč za osobu trvale žijící v obci
  •  500,-Kč za osobu – chalupář

Platby do 31.3.2019  

  • v hotovosti v dopoledních úředních hodinách na OÚ
  • na účet obce Břežany II 9229151/0100 VS číslo popisné, známky na popelnici budou vloženy do Vaší poštovní schránky po připsání částky

STOČNÉ:

  •  1925,-Kč za osobu/rok  (rozděleno na čtvrtletní platby)
  •  55,-Kč/m3  pro bytové domy