Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2017

Vydavatel: 
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor interního auditu a kontroly
Vyvěšeno: 
27.04.2018 - 30.05.2018