Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
05.10.2017 - 19.10.2017