Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
07.12.2017 - 21.12.2017