Sběr nebezpečného odpadu - 24.3.2018

OÚ  se omlouvá za chybu v Břežanských listech- březen 2018 

Sběr velkoobjemového domovního a nebezpečného odpadu

 Kontejner bude přistaven dne 24. BŘEZNA  2018

     od 8:30 do 9:30 na domovní odpad           

   od 9:45 do 10:15 na nebezpečný odpad 

   Domovní odpad:  matrace, starý nábytek, koberce atd. 

    Nebezpečný odpad:  vyjeté oleje a použité filtry včetně obalů, barvy a laky, lepidla,     pryskyřice, chemikálie, spreje včetně obalů, léky, elektrozařízení (monitory,     televize, lednice), pneumatiky atd.