Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II - Rostoklaty

Výstavba stezky pro cyklisty a chodce k vlakové zastávce Rostoklaty

 

„Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II - Rostoklaty“

 

Obec Břežany II připravuje projekt zaměřený na výstavbu stezky pro cyklisty a chodce podél silnice č. III/24513. V rámci projektu bude realizována stezka pro cyklisty a chodce včetně veřejného osvětlení této stezky.

Stezka bude začínat na území obce Břežany II povede podél frekventované silnice a bude končit před vlakovou zastávkou Rostoklaty. Obyvatelé obce se dostanou k vlakové zastávce, aniž by museli využít okraj komunikace č. III/24513 k cestě na vlakovou zastávku, což je velmi nebezpečné pro cyklisty, chodce i pro dopravu. 

Na tento projekt bude zažádáno o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud by byl projekt úspěšný, je možné získat dotaci až ve výši 95% způsobilých výdajů.