Svoz odpadu

Od čtvrtka, 8.11.2018 je zahájen zimní svoz komunálního odpadu,

tzn. že se popelnice budou vyvážet každý týden do odvolání.

Svoz bioodpadu bude ukončen 26.11.2018