Úplné vyúčtování všech položek ceny pro V+S za rok 2017

Vyúčtování vodného a stočného obce Břežany II za rok 2017 

 od  1. SčV, a.s. Praha  -  v příloze