Upozornění Finančního úřadu ohledně dani z nemovitosti

Finanční úřad v Českém Brodě sděluje občanům, že na základě dokončení pozemkových úprav katastru obce Břežany II, je nutné do konce ledna 2017 provést nové daňové přiznání podle skutečného zaměření.

​Jak zjistit, zda ke změně došlo:

​- Katastr nemovitostí:    http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

​- záložka Katastrální území, po zadání názvu obce - Srovnávací sestavení obnova operátu. Sestava je řazena podle čísla LV.

​Pokud v sestavě číslo LV není, nedošlo ke změně zaměření  a daňové přiznání není nutné podávat.