Územní plán - vydávání závazných stanovisek podle §96b stavebního zákona

Obec Břežany II splnila povinnost podání  žádosti o pořízení nového ÚP obce Břežany II a dle sdělení MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování  rozhodl, že

Stavební úřad, ÚÚP Český Brod bude vydávat závazná stanoviska podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.