Vakcinace psů proti vzteklině

Dne 6.10.2018 od 8 do 9 hodin bude provedna v obci
Břežany II u bývalého obecního úřadu vakcinace psů proti vzteklině.