Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
Vyvěšeno: 
06.06.2016 - 20.06.2016