Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Vydavatel: 
OÚ Břežany II
Vyvěšeno: 
23.02.2018 - 09.03.2018