Zápis ze schůzky rodičů dětí MŠ Břežany II

Termín: 28. 3. 2011
Přítomni: rodiče 15 dětí, za MŠ Miroslava Musilová, Marcela Blahovcová a Hana Fodorová, za OÚ Zuzana Luňáčková a Jitka Kratochvílová

Schůzka proběhla v přátelském duchu. Paní ředitelka prezentovala především provoz MŠ, organizaci výuky, finanční situaci a odpovídala spolu s paní učitelkou na připomínky a dotazy ze strany rodičů. Rodiče nabídli jak finanční tak materiální pomoc.

Závěry:
• 30. 4. 2011 od 8,00 hod. proběhne brigáda. Budou se usazovat 2 nové pružinové atrakce na zahradu a opravovat vyvrácený plot. OÚ po schválení uhradí potřebný materiál, tatínkové zajistí práci samotnou.
Zajistí: Musilová – seznam materiálu, který je potřeba
Kratochvílová, Luňáčková - samotný materiál
Tatínkové – práci

• Na základě podnětu od rodičů bude na nástěnce v MŠ vyvěšen seznam hygienických potřeb, které se budou od 1. 4. 2011 vybírat na každé dítě. Dále se tyto hygienické potřeby budou vybírat vždy v září na začátku každého nového školního roku. Jedná se o tyto hygienické potřeby: balík toaletního papíru, balík papírových kapesníku a 1 tuhé mýdlo. V seznamu bude uvedena i specifikace, o jakou značku, balení, atd. se jedná.
Zajistí: Musilová – seznam potřeb a výběr
Rodiče – nákup a předání potřeb

• Na základě podnětu od rodičů se bude od 1. 4. 2011 vybírat poplatek 200,- Kč na každé dítě. Tento poplatek je určen na uhrazení nákladů na kulturní akce, výlety, atd. Poplatek bude dodatečně rodičům vyúčtován.
Zajistí: Musilová – výběr 200,- Kč; dodatečné vyúčtování
Rodiče – úhradu poplatků

• Na základě podnětu od rodičů se bude vždy od září do října vybírat poplatek 500,- Kč na každé dítě. Tento poplatek je určen na uhrazení nákladů na kulturní akce, výlety, atd. Poplatek bude dodatečně rodičům vyúčtován.
Zajistí: Musilová – výběr 500,- Kč; dodatečné vyúčtování
Rodiče – úhradu poplatků

• Na základě podnětu od rodičů bude na nástěnce v MŠ vyvěšen seznam možných sponzorských darů. Na dary se může složit více rodičů dohromady. Předem je však nutné paní ředitelce nahlásit, o jaký dar mají rodiče zájem a domluvit s paní ředitelkou specifikace daru.
Zajistí: Musilová – seznam darů a další komunikaci s rodiči
Rodiče – nákup a předání darů

• Na základě podnětu od rodičů paní ředitelka zváží, zda a jak by bylo možné prodloužit provozní dobu alespoň o 30 min., tedy do 16,30 hod. Termín sice nezazněl, ale pokud to bude možné, bylo by dobré s prodlouženým provozem začít od nového školního roku 2011/12.

• Další schůzka proběhne v září 2011.

Děkujeme všem rodičům za účast, za zajímavé podněty a za nabízenou pomoc finanční i materiální. Paním učitelkám děkujeme především za schůzku samotnou a za ochotu utvářet MŠ spolu s rodiči. Věříme, že veškeré novinky ocení především děti. A ti rodiče, kteří se závěry nesouhlasí, aspoň vědí, že mohli přijít také a vyjádřit se…

Sepsala: Jitka Kratochvílová