Zapůjčení volební místnosti

Zapůjčení volební místnosti:

Pronájem volební místnosti obce je možný na základě objednání na OÚ.

nájemné :  600,-Kč za víkend,  cena zahrnuje spotřebu vody, el. energie, otop a vybavenou kuchyň s nádobím, spolky v obci mají zapůjčení  zdarma.

Klíče je možné si vyzvednout v úřední dny na obecním úřadě po zaplacení poplatku

(platbu je možné provést i převodem  na číslo 9229151/0100).

Pokud je již volební místnost obsazena, v Kalendáři akcí je označení : ZADÁNO.