Zastupitelstvo obce Břežany II přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v roce 2017