Zastupitelstvo obce Břežany II přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2018