Rybáři

3. ročník rybářských závodů "O pohár starosty"

Na závodech konaných 27. srpna 2011 v lomu Chrástnice startovalo 28 rybářů.

urad:

Dětský rybářský zájezd na Sázavě

Ve dnech 2. -5. 7. 2011 se již tradičně uskutečnil dětský rybářský zájezd pro nejmenší členy místní rybářské organizace. Zúčastnilo se 13 dětí ve věku od 6 - 16 let. Pobyt byl zajištěn v chatkách v kempu Bayerka na Sázavě pod Českým Štenberkem. I přes nepříznivé počasí se dětem i doprovodu na zájezdu líbilo, chytlo se 20 úhořů, nějaké oukleje a parmy. Výlet vč. dopravy, ubytování a stravy byl hrazen z dotace Středočeského fondu hejtmana MUDr. Davida Ratha. Foto viz Galerie: Dětský rybářský zájezd na Sázavě
 

urad:

Rybářské závody v Chrástnici - duben 2011

V pátek 29. 4. 2011 se konaly dětské závody. Startovalo 20 dětí. Umístění:
1. místo Kolář Martin 437 bodů (9 x kapr, 1 x plotice)
2. místo Nekolný Pepa 271 bodů (6 x kapr)
urad:

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Naše organizace má k 31. 12. 2010 celkem 345 členů.
Z toho 279 dospělých (269 mužů a 10 žen), děti do 15 let - 34, mládež - 32 (12 ZTP).
Na brigádách na úpravu okolí Chrástnice bylo odpracováno celkem 908 hodin.
Výbor naší organizace se sešel celkem 14x.
Valná hromada se konala 13. 2. 2010 v Kulturním domě v Rostoklatech, zúčastnilo se 49 lidí.

 

urad:

MO ČRS - krátké zhodnocení roku 2010

 

Rozloučení se sezonou a uzamykání vody se uskutečnilo ve středu 17.listopadu 2010 v Chrástnici od 8.00 hodin. Rybolovu se zúčastnili pánové: Hlaváček, Žížala, Tokarz, Švejkovský, Manhart, Nekolný a hosté pan Tenner a jeho kamarád Švéd. Z úlovků byla jen 1x štika a kapr (byli vráceny vodě).

V roce 2010 jsme uskutečnili 8 brigád na revíru Chrástnice, jarní závody pro děti a dospělé, v červenci rybářské soustředění pro děti a rybářské závody "O pohár starosty obce". 

 

urad:

Rybářské závody "O pohár starosty obce"

 

Na rybářských závodech "O pohár starosty obce" v sobotu 28.srpna 2010 se zúčastnilo 22 startujících.

Umístění: 

1.místo - Svoboda Jiří - 737 bodů (8 ks kapra a 11 ks bílé ryby) - pohár osobně předal starosta obce pan Brázda + 1000 Kč od MO ČRS

2.místo - Svoboda Michal - 238 bodů (1x úhoř, 2x kapr, 5 ks bílé ryby) - medaile + 500 Kč

3.místo - Moravec Josef ml. - 224 bodů (4 ks kapra, 2 plotice) - medaile + 300 Kč

urad:

Rybářské závody - duben 2010

Na dětských rybářských závodech v pátek 23.dubna 2010 startovalo 19 dětí, za notné podpory rodičů a fandů do rybařiny 

Výsledky:

 1.místo  - Nechvátal     223 bodů

 2.místo - Kolář M.           62 bodů

 3.místo - Kotas               61 bodů

 4.místo - Gálová             55 bodů

 5.místo - Navrátil S.       19 bodů

 

V sobotu 24.dubna 2010 na Rybářských závodech se zaregistrovalo 23 závodníků.

Výsledky:

 1.místo - Švejkovská E.    158 bodů  (3 ks kapra)

urad:

Rybáři - výborová schůze č.4

Na výborové schůzi č. 4 ze dne 19.března 2010 jsme měli pozvaného starostu obce p. Brázdu. Jednali jsme o pronájmu břežanského rybníka, kterému bude předcházet vyjednávání se zástupci SÚS Praha a OÚ Břežany II o případné dotaci.

Výbor odsouhlasil zarybnění Chrástnice před jarními závody (23. - 24.dubna 2010) 3 q kapra a  0,5 q amura.

Dále výbor odsouhlasil pořádání "Čarodějnic" v Chrástnici za dohodnutých bezpečnostních a požárních podmínek a bez kácení stromů na místě před drtičem.

urad:

MO rybářský svaz - valná hromada

Místní organizace rybářského svazu Břežany II měla 13.února 2010 od 10.00 hodin v Kulturním domě v Rostoklatech VALNOU HROMADU, kde se letos zvolil výbor MO na další volební období ve složení: 

urad:

Rybáři - zpráva o činnosti za rok 2009

Z p r á v a   o činnosti organizace za rok 2009
 
MO ČRS Břežany II má k 31.12.2009 - 307 dospělých, z toho 15 žen, 70 dětí a mládeže , dohromady 377 členů.
Na úpravu kolem vody Chrástnice bylo odpracováno celkem 600 hodin.
Konalo se celkem 13 výborových schůzí.
14.2.2009 se konala Valná hromada v Kulturním domě v Rostoklatech, zúčastnilo se 61 lidí.
 
V roce 2009 se uskutečnily tyto akce:
  • 24.4. a 25.4. závody
v pátek 24.4. se konaly dětské rybářské závody
zúčastnilo se 27 závodníků, vstup zdarma, vítězové obdrželi věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč
urad:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Rybáři