Úplná uzavírka mostu v obci Vykáň

Od 9.3.2017 do 13.3.2017 je uzavřena silnice č. II/245, úplná uzavírka mostu v obci Vykáň, obec je neprůjezdná.

Objíždková trasa od Č.Brodu vede přes Kounice, od Mochova vede přes Starý Vestec.

 

Den Země na Klepci 11

 

V sobotu 15.4.2017 se od 14 hod koná tradiční Den Země na Klepci.

Všichni jsou srdečně zváni, podrobnosti k této akci naleznete v příloze.

Sběr nebezpečných odpadů

18.3.2017 od 9,45 do 10,15 hod bude probíhat sběr nebezpečných odpadů - viz příloha  a zároveň bude u Obecního úřadu přistaven kontejner na domovní odpad.

Odpady, prosím, odevzdávejte pouze osobně, neponechávejte odpad volně u sběrného místa.

 

Vyhlášení smogové situace pro Středočeský kraj

Ve čtvrtek 2.2.2017 byla vyhlášena smogová situace pro Středočeský kraj, z důvodu vysokých koncentrací částic PM10

Informační leták Finančního úřadu pro Středočeský kraj

V příloze naleznete informační leták o možnosti zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší emailové schránky

Zabezpečení vodoměrů proti zamrznutí

Tisková zpráva ze dne 9.1.2017  firmy VODOS Kolín ohledně zabezpečení vodoměrů proti zamrznutí

https://www.vodoskolin.cz/cs/tiskove-zpravy/vodomery-a-mraz-10089

 

Informace státní veterinární správy k výskytu ptačí chřipky

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních  pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení  a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato 

Upozornění Finančního úřadu ohledně dani z nemovitosti

Finanční úřad v Českém Brodě sděluje občanům, že na základě dokončení pozemkových úprav katastru obce Břežany II, je nutné do konce ledna 2017 provést nové daňové přiznání podle skutečného zaměření.

​Jak zjistit, zda ke změně došlo:

​- Katastr nemovitostí:    http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

​- záložka Katastrální území, po zadání názvu obce - Srovnávací sestavení obnova operátu. Sestava je řazena podle čísla LV.

Úprava ceny vodného

Dle sdělení firmy VODOS, a.s.ze dne 29.12.2016 NEBUDE cena vody navýšena, tak , jak bylo původně avizováno. Cena vodného byla překalkulována a od 1.1.2017 bude uplatňována ve výši 41,97 Kč za 1m3 bez DPH, s DPH 48,27 Kčza 1m3, což je meziroční navýšení ceny o 1%. Cena vodného bude účtována v jednosložkové formě. Původní oznámení o úpravě ceny vodného neplatí.

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS