Poplatky

Poplatky za psa a popelnice pro rok 2017 je možné uhradit na OÚ od 20.1.2017 do 31.3.2017 .

Úprava ceny vodného od 1.1.2017

Pro rok 2017 provozovatel vodovodu firma VODOS navyšuje cenu vody o 13,62%, tj. 44,32 Kč/m3 bez DPH,

50,97 Kč /m3 s DPH - viz příloha.

Mimořádné odečty

VODOS Kolín informuje, že v termínu  do 15.12.bude provádět mimořádné odečty u odběrů, které se vyúčtovávají 1x za rok.

( týká se cca 40 odběrných míst)

Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění na tuhá paliva

Nejčastěji kladené dotazy naleznete na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/faq.php
 
 

Mimořádný svoz popelnic

Z důvodu státního svátku proběhne svoz popelnic mimořádně již v úterý 15.11.2016

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů- výzva ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distibuce a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s.

na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ,

v době vegetačního klidu do 15.listopadu tohoto roku.

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS