Letní svoz poplenic od 26. dubna 2012

Letní, tedy čtrnáctidenní cyklus vývozu popelnic začína 26. dubna 2012. Do té doby budou popelnice vyváženy každý čtvrtek. Poté vžy jedenkrát za 2 týdny, tzn. že další svozy po 26. 4. budou 10. 5., 24. 5., atd.

Cihly ani kamení do popelnice nepatří

V poslední době se množí případy nevyvezených popelnic z důvodu nevhodného odpadu v nich umístěného. Důrázně žádáme všechny občany, aby do popelnic na domovní odpad nevhazovali následujícíc komodity:

Sběrný dvůr v Českém Brodě nabízí služby také obyvatelům Břežan II

Občané obcí, kteří nemají trvalé bydliště v Českém Brodě, mohou využít sběrného místa v Palackého ul. 339 v Českém Brodě za určitých podmínek a za poplatek pro uložení odpadu.
Toto se odvíjí od množství, objemu, hmotnosti a druhu odpadu. Každý odpad musí být vytříděn na jednotlivé komodity:

Maškarní pro děti

V neděli 11. března 2012 se od 15,00 hod. uskutečnil maškarní ples pro děti. Po dobrých zkušenostech s loňskou mikulášskou akce opět proběhla v rostoklatském kulturním sále. Na místě se sešlo celkem 32 dětí v bohatém doprovodu dospělých, sál byl bez problémů zaplněný. Na děti kromě klasické promenády masek a diskotéky čekalo pásmo her, soutěží a také tombola. Kromě zážitků si každé dítě odneslo nějakou drobnost a sladkost.

Referendum se uskuteční 10. března 2012

Na základě předešlých jednání obecní zastupitelstvo vyvolalo místní referendum ohledně těžby lupku (žáruvzdorných jílovců). Referendum se uskuteční v sobotu 10. března 2012 v době od 8,00 do 18,00 hod. v místní klubovně (budova MŠ).

Otázky referenda:

  1. Jste pro povolení těžby u lesíku Bělka? ........................................ano / ne
  2. Jste pro vybudování výsypek JV a Jz u lesíku Bělka?...................ano / ne

Účastnit se může každý trvale hlášený občan starší 18-ti let. Hlasovací lístky budou k dispozici na místě.

 

Mikulášská 2011

V neděli 4. prosince 2011 se od tří hodin odpoledne konala Mikulášská besídka. Poprvé v historii jsme si na ni vypůjčili sál v sousedních Rostoklatech a určitě nájemného nemusíme litovat. Sešlo se k šedesátce dětí a spolu s jejich doprovodem velký sál bez problémů zaplnily.

Halloween 2011

V sobotu 5. 11. 2011 se poprvé konala oslava podzimu - Halloween. Pro děti byly v klibovně připraveny soutěže s podzimní tématikou a taneček v rytmu diska. Jenže na místě se sešlo neuvěřitelných 148 účastníků, dětí i dospělých. Organizátoři byli příjemně překvapeni a zároveň vystresováni, co najednou s takovým návalem:-) A tak sešlo ze soutěží i diskotéky a po rozdání symbolických diplomů dětem se vyrazilo na průvod obcí.

Břežanská drakiáda 2011

V neděli 2. října 2011 jsme se sešli na poli u Chrástnice a společně vypustili celkem 32 draků. Obloha hrála všemi možnými barvami, zvířaty, dopravními prostředky i klasickými draky, podívaná to byla opravdu pestrá. Počasí víc než přálo, připomínalo spíš léto než podzim a i navzdory zdánlivému bezvětří draci lítali o sto šest. V průběhu létání se opíkali buřty a hasila se žízen "dračím hlenem". Porota ocenila každého účastníka diplomem a drobnými cenami. Navíc bylo uděleno 9 velkých cen v následujících kategoriích:

Nejbarevnější drak - Wendy Beranová

Rybářské závody III.ročník " O pohár starosty "

Na závodech konaných 27. srpna 2011 v lomu Chrástnice startovalo 28 rybářů.

Dětský rybářský zájezd na Sázavě

Ve dnech 2. -5. 7. 2011 se již tradičně uskutečnil dětský rybářský zájezd pro nejmenší členy místní rybářské organizace. Zúčastnilo se 13 dětí ve věku od 6 - 16 let. Pobyt byl zajištěn v chatkách v kempu Bayerka na Sázavě pod Českým Štenberkem. I přes nepříznivé počasí se dětem i doprovodu na zájezdu líbilo, chytlo se 20 úhořů, nějaké oukleje a parmy. Výlet vč. dopravy, ubytování a stravy byl hrazen z dotace Středočeského fondu hejtmana MUDr. Davida Ratha. Foto viz Galerie: Dětský rybářský zájezd na Sázavě

 

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS