Upozornění Finančního úřadu ohledně dani z nemovitosti

Finanční úřad v Českém Brodě sděluje občanům, že na základě dokončení pozemkových úprav katastru obce Břežany II, je nutné do konce ledna 2017 provést nové daňové přiznání podle skutečného zaměření.

​Jak zjistit, zda ke změně došlo:

​- Katastr nemovitostí:    http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

​- záložka Katastrální území, po zadání názvu obce - Srovnávací sestavení obnova operátu. Sestava je řazena podle čísla LV.

Úprava ceny vodného

Dle sdělení firmy VODOS, a.s.ze dne 29.12.2016 NEBUDE cena vody navýšena, tak , jak bylo původně avizováno. Cena vodného byla překalkulována a od 1.1.2017 bude uplatňována ve výši 41,97 Kč za 1m3 bez DPH, s DPH 48,27 Kčza 1m3, což je meziroční navýšení ceny o 1%. Cena vodného bude účtována v jednosložkové formě. Původní oznámení o úpravě ceny vodného neplatí.

Poplatky

Poplatky za psa a popelnice pro rok 2017 je možné uhradit na OÚ od 20.1.2017 do 31.3.2017 .

Úprava ceny vodného od 1.1.2017

Pro rok 2017 provozovatel vodovodu firma VODOS navyšuje cenu vody o 13,62%, tj. 44,32 Kč/m3 bez DPH,

50,97 Kč /m3 s DPH - viz příloha.

Mimořádné odečty

VODOS Kolín informuje, že v termínu  do 15.12.bude provádět mimořádné odečty u odběrů, které se vyúčtovávají 1x za rok.

( týká se cca 40 odběrných míst)

Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění na tuhá paliva

Nejčastěji kladené dotazy naleznete na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/faq.php
 
 

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS