SPOZ

Dýňová slavnost a lampionový průvod

V sobotu 24.10.2015 se odpoledne  konala Dýňová slavnost, která se již v obci stala tradicí. Vstupenkou byla vydlabaná dýně. Malí účastníci - někteří ve

strašidelných maskách- se do setmění v klubovně zabavili, dospělí využili venkovního stanu k malému občerstvení, včetně dýňových zákusků a dýńové polévky.

Poté následoval lampionový průvod obcí kolem  svítících dýni, který byl zakončen v klubovně promítáním dětského filmu.

 

fotky jsou umístěny na : http://sk-brezany2.rajce.idnes.cz

 

urad:

Břežanská drakiáda 2015

v pondělí 28.9. 2015 se pod Chrástnicí konala tradiční Břežanská drakiáda . Nádherné slunečné počasí přilákalo 56 dětí a spoustu přihlížejících. 

Všichni draci se díky příznivému větru udrželi po celou dobu drakiády  ve vzduchu a bylo na co se dívat.

Vyhodnocení: Nejbarevnější dračí ocásek: Jakub Oliveruis

                          Nejhezčí doma vyrobený drak: Markéta a Eva Borovských

                                                                                  Tobiáš Kubela se sestrou

urad:

Plánované akce pro děti do konce roku 2015

24.10. od 17 hod - Dýňová slavnost a lampionový průvod

28.11. - Výroba vánočních ozdob a zdobení vánočního stromku v obci

23.12. - Zpívání u zvoničky

Podrobné informace budou včas zveřejněny na plakátech.

urad:

Dětská maškarní diskotéka 29.8.2015

Poslední víkend v srpnu se konala na fotbalovém hřišti Dětská maškarní diskotéka pořádaná sportovním klubem, za finančního přispění rybářského spolku, sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení a obecního úřadu. Počasí se vydařilo a rozličných pohádkových postav přišlo 44. Vítězné masky si odnesly dorty, které upekla paní Pavlína Hlavatá a odměna v podobě balíčku sladkostí a drobných dárků byla připravena pro každého dětského účastníka. Rodiče přihlíželi, jak se jejich ratolesti popasují s obřím koláčem nebo šikovnými prstíky barevně oživí tričko.

urad:

Dětský den 2015

V sobotu 30.5. 2015 se na hřišti ve spolupráci SK, obce a hasičů konal dětský den. I přes větrné počasí se akce zúčastnilo 68 dětí.

Byla připravena spousta soutěží, p. Kazda předvedl ukázku leteckého modelářství a malí i velcí s velkým zájmem sledovali ukázku výcviku psů

p. Králové.

Asi největší zájem dětí byl o tradiční projížďku hasičským autem. 

Odměnou za účast v soutěžích byl dárkový balíček a Berry servis tradičně přispěl pro každého vaničkou jahod.

Na závěr si všichni opekli buřty.

urad:

Vítání občánků 2015

Dne 24.5.2015 se po dvou letech opět konalo vítání našich nových malých občánků. I tentokrát se konalo v jídelně mateřské školky.Paní Květa Novotná představila paní místostarostce nově narozené holčičky a kluky. Po krátkém projevu vystoupily děti z mateřské školky s krásným pásmem básniček.Následoval zápis do pamětní knihy, pro maminku kytička  a pro miminka Velká kniha pohádek.Přejeme hodně štěstí a radosti  !

Přivítali jsme tyto děti:

Eliška Hladíková                           Adéla Puršlová

Adéla Kratochvílová                      Jakub Marhoul

urad:

Vítání občánků 2012

 16. června 2012 bylo slavnostně přivítáno na svět 10 nových občánků do naší obce. Přivítané byly tyto děti:

Jiří Brázda, Natálie Jakuševová, Karolína Ernestová, Michal Břecký, Nella Chejnová, Denis Mišák, Štěpán Lopata, Jan Žížala, Vanessa Novotná a Ema Moravcová.

Všem přejeme hojnost zdraví, lásky, štěstí a vše dobré!

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.
 

urad:

Vítání občánků r.2011

V sobotu 21. května 2011 se konalo slavnostní vítání našich nejmenších občánků. Letošní rok byla slavnost uspořádána v jídelně místní mateřské školy – děkujeme školce za zapůjčení místnosti a paním učitelkám za krásné a dojemné pásmo básniček a písniček. Na vystoupení dětí navázala místostarostka slavnostním proslovem a poté byly děti zapsány do pamětní knihy obce. Za uplynulý rok se narodilo celkem 10 nových občánků, slavnostního vítání se jich účastnilo 6:
• Tereza Čepelková
• Barbora Křížová
• Adina Václavková
• Zdeněk Poušek
• Matěj Straka

urad:

Vítání občánků 2010

 

Tak jako v předešlých letech i letos jsme využili měsíc květen k přivítání našich nových malých občánků.
 

V neděli 16.5.2010 paní Květa Novotná představila starostovi obce Břežan II p. Tomáši Brázdovi nově narozené občánky. Po projevu starosty vystoupila děvčátka Natálka Belzová a Markétka Kinglová, se kterými paní učitelka mateřské školy Marcela Blahovcová nacvičila pásmo básniček a písniček. Celý slavnostní akt nafotil pan Frýda a o hudbu se postarali p. František Novotný a p. Michal Belza.

urad:

Dětský den

Pozvánka - viz příloha. 

urad:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - SPOZ