SPOZ

SPOZ - Slavnostní vítání občánků

Dne 13. června 2009 uspořádal SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) Břežany II., slavnostní vítání občánků. Paní Květa Novotná, která SPOZ zastupuje, představila místopředsedovi obecního zastupitelstva p. Čuchalovi nové občánky naší obce. Po jeho krátkém projevu přivítaly své kamarády i děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Blahovcové, pásmem písniček a básniček. Maminky dostaly po podepsání pamětní knihy růžičku a tatínkové dárek pro svou ratolest - brindáček s hrdým nápisem "Jsem občánek Břežan II ", které nechal pro tuto příležitost zhotovit OÚ.

urad:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - SPOZ