SPOZ

Dětský den 28.5.2016

Dětský den oslavili děti tradičně na hřišti skákáním v pytli, zatloukáním hřebíků, házením na terče a spoustou daších aktivit.

Nechyběla ukázka výcviku psů, letecké modely a  oblíbená jízda hasičským autem.

Počasí sice pohrozilo mraky a větrem, ale chvilkový májový deštík nikoho neodradil a odpoledne pokračovalo přetahováním lanem a soutěží v prokousávání se  koláčem.

Všech 63 dětí bylo na závěr odměněno míčem, sladkostmi a mističkou jahod.

Poděkování opět patří všem sponzorům.

urad:

Vítání občánků

 V sobotu 21.5.2016  proběhlo ve volební místnosti slavnostní vítání nových občánků. Paní Květa Novotná představila paní  místostarostce nově narozené občánky .Po jejím projevu vystoupily děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky M. Musilové s pásmem básniček.Následoval zápis do pamětní knihy obce, pro maminku kytička a pro děti Kniha říkadel.

Přivítáni byli:

Štěpánka Prknová, Jan Adámek, Claudia Černovská, Ondřej Bachtík, Klaudie Kubelková, Jaroslav Eliáš, Anna Hladká, Adam Šašek, Emílie Ingeborg Kryková a Jan Vostřes.

 

urad:

1.břežanská koloběžkiáda

V sobotu 23.4.2016 se na hřišti konala 1.břežanská  koloběžkiáda.

Soutěžilo se nejen v jízdě na kolech a koloběžkách, ale i v poznávání dopravních značek, bezpečnosti silničního provozu, a děti se také seznámili se základy zdravovědy.

Všech 44 účastníků bylo na závěr odměněno medailí, "řidičským průkazem" a na závěr si všichni společně opekli buřty.

fotky jsou na :

http://sk-brezany2.rajce.idnes.cz/Kolobezkiada_23.4.2016/

 

urad:

Divadelní představení " Zítra to roztočíme, Jaroušku"

Ve spolupráci s obcemi Rostoklaty, Tismice, Přišimasy a OS Vrátkov se dne 15.5. 2016 v kulturním domě v Rostoklatech konalo 2.společné divadelní odpoledne .

Hudební komedie Já už budu hodný, Jaroušku  v režii Jaroslava Sypala nenechala divákovu bránici ani na chvíli odpočinout.

Byly to dvě hodiny plné smíchu a skvělých písní.

Výborné občerstvení zajistila OS Vrátkov a Obec Rostoklaty, vstupné bylo zdarma.

  Škoda jen, že z Břežan toto představení mělo zájem shlédnout  jen 9 diváků.

urad:

Velikonoční dílnička

Od letošního roku se mezi  státní svátky zařadil i Velký pátek, proto se v pátek 25.3. ve volební místnosti konala velikonoční dílnička. Pro děti byla kromě malého občerstvení připravena spousta materiálu, ze kterého si podle vzorů a modelů mohli vyrobit různé velikonoční ozdoby.

Zároveň B. Dorociak předvedl pletení velikonočních pomlázek.

Do výroby velikonočních dekorací  se aktivně zapojily i maminky, které doprovázely své ratolesti a všichni odcházeli pyšně domů s nádhernými  vlastnoručně  ozdobenými vajíčky a zajičky.

urad:

Zpívání u zvoničky

23.12.2015 se konalo již tradiční setkání občanů u zvoničky u obecního úřadu. I když technika selhala a místní rozhlas vypověděl poslušnost, všichni si společně vyslechli krásné pásmo básniček dětí z mateřské školky ( poděkování patří p.ředitelce Musilové a p. učitelce Blahovcové), ochutnali punč a svařené víno a i bez zvuku koled si popřáli krásné vánoce a štěstí a zdraví v Novém roce.

urad:

Dýňová slavnost a lampionový průvod

V sobotu 24.10.2015 se odpoledne  konala Dýňová slavnost, která se již v obci stala tradicí. Vstupenkou byla vydlabaná dýně. Malí účastníci - někteří ve

strašidelných maskách- se do setmění v klubovně zabavili, dospělí využili venkovního stanu k malému občerstvení, včetně dýňových zákusků a dýńové polévky.

Poté následoval lampionový průvod obcí kolem  svítících dýni, který byl zakončen v klubovně promítáním dětského filmu.

 

fotky jsou umístěny na : http://sk-brezany2.rajce.idnes.cz

 

urad:

Břežanská drakiáda 2015

v pondělí 28.9. 2015 se pod Chrástnicí konala tradiční Břežanská drakiáda . Nádherné slunečné počasí přilákalo 56 dětí a spoustu přihlížejících. 

Všichni draci se díky příznivému větru udrželi po celou dobu drakiády  ve vzduchu a bylo na co se dívat.

Vyhodnocení: Nejbarevnější dračí ocásek: Jakub Oliveruis

                          Nejhezčí doma vyrobený drak: Markéta a Eva Borovských

                                                                                  Tobiáš Kubela se sestrou

urad:

Plánované akce pro děti do konce roku 2015

24.10. od 17 hod - Dýňová slavnost a lampionový průvod

28.11. - Výroba vánočních ozdob a zdobení vánočního stromku v obci

23.12. - Zpívání u zvoničky

Podrobné informace budou včas zveřejněny na plakátech.

urad:

Dětská maškarní diskotéka 29.8.2015

Poslední víkend v srpnu se konala na fotbalovém hřišti Dětská maškarní diskotéka pořádaná sportovním klubem, za finančního přispění rybářského spolku, sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení a obecního úřadu. Počasí se vydařilo a rozličných pohádkových postav přišlo 44. Vítězné masky si odnesly dorty, které upekla paní Pavlína Hlavatá a odměna v podobě balíčku sladkostí a drobných dárků byla připravena pro každého dětského účastníka. Rodiče přihlíželi, jak se jejich ratolesti popasují s obřím koláčem nebo šikovnými prstíky barevně oživí tričko.

urad:

Pages

Subscribe to RSS - SPOZ