SPOZ

Vítání občánků r.2011

V sobotu 21. května 2011 se konalo slavnostní vítání našich nejmenších občánků. Letošní rok byla slavnost uspořádána v jídelně místní mateřské školy – děkujeme školce za zapůjčení místnosti a paním učitelkám za krásné a dojemné pásmo básniček a písniček. Na vystoupení dětí navázala místostarostka slavnostním proslovem a poté byly děti zapsány do pamětní knihy obce. Za uplynulý rok se narodilo celkem 10 nových občánků, slavnostního vítání se jich účastnilo 6:
• Tereza Čepelková
• Barbora Křížová
• Adina Václavková
• Zdeněk Poušek
• Matěj Straka

urad:

Vítání občánků 2010

 

Tak jako v předešlých letech i letos jsme využili měsíc květen k přivítání našich nových malých občánků.
 

V neděli 16.5.2010 paní Květa Novotná představila starostovi obce Břežan II p. Tomáši Brázdovi nově narozené občánky. Po projevu starosty vystoupila děvčátka Natálka Belzová a Markétka Kinglová, se kterými paní učitelka mateřské školy Marcela Blahovcová nacvičila pásmo básniček a písniček. Celý slavnostní akt nafotil pan Frýda a o hudbu se postarali p. František Novotný a p. Michal Belza.

urad:

Dětský den

Pozvánka - viz příloha. 

urad:

SPOZ - Slavnostní vítání občánků

Dne 13. června 2009 uspořádal SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) Břežany II., slavnostní vítání občánků. Paní Květa Novotná, která SPOZ zastupuje, představila místopředsedovi obecního zastupitelstva p. Čuchalovi nové občánky naší obce. Po jeho krátkém projevu přivítaly své kamarády i děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Blahovcové, pásmem písniček a básniček. Maminky dostaly po podepsání pamětní knihy růžičku a tatínkové dárek pro svou ratolest - brindáček s hrdým nápisem "Jsem občánek Břežan II ", které nechal pro tuto příležitost zhotovit OÚ.

urad:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - SPOZ