Dětský rybářský zájezd na Sázavě

Ve dnech 2. -5. 7. 2011 se již tradičně uskutečnil dětský rybářský zájezd pro nejmenší členy místní rybářské organizace. Zúčastnilo se 13 dětí ve věku od 6 - 16 let. Pobyt byl zajištěn v chatkách v kempu Bayerka na Sázavě pod Českým Štenberkem. I přes nepříznivé počasí se dětem i doprovodu na zájezdu líbilo, chytlo se 20 úhořů, nějaké oukleje a parmy. Výlet vč. dopravy, ubytování a stravy byl hrazen z dotace Středočeského fondu hejtmana MUDr. Davida Ratha. Foto viz Galerie: Dětský rybářský zájezd na Sázavě

 

Zpráva ze 6. kola Podlipanské ligy

25 .6.2 011 SDH Břežany II uspořádalo 6. kolo Podlipanské ligy, na které k nám přijelo 7 družstev mužů, 5 družstev žen, 4 družstva dětí a 2 družstva přípravky.

Poděkování panu Milanu Kubelkovi

Děkujeme panu Milanu Kubelkovi za bezplatnou pomoc obci s likvidací bioodpadu. Jsme rádi, že svoz trávy si oblíbili i spoluobčané a že se daří společnými silami ekologicky bioodpad likvidovat.

Prázdninový provoz Obecního úřadu

V době prázdnin od 4. 7. do 31. 8. 2011 bude Obecní úřad Břežany II otevřen ve večerních hodinách pouze ve středu, a to v obvyklé době 18,00 - 19,00 hod. Dopolední úřední hodiny zůstávají beze změny. Upozorňujeme, že v den státního svátku ve středu 5. 7. 2011 bude Obecní úřad uzavřen.

Břežanské hraní

V neděli 26. června 2011 pořádal Obecní úřad Břežany II na sportovním hřišti Odpoledne plné her pro děti. Soutěžilo se v 10 různých disciplínách: skoky v pytli, lov rybiček, slack line, překážková dráha, hod na cíl, Ariadnina nit, jízda na kolečku poslepu, Popelčino přebírání, přenášení motýlků a šifra mistra Leonarda. Startovalo celkem 51 dětí ve věku od 3 do 13 let. Za absolvování všech 10 disciplín obdržel každý balíček s drobnými dárečky a sladkostmi. Po pečlivém prostudování balíčků následovalo opékání buřtů za dozoru místního dobrovolného hasiče Petra Semeráda.

Zpráva z rybářských závodů v Chrástnici - duben 2011

V pátek 29. 4. 2011 se konaly dětské závody. Startovalo 20 dětí. Umístění:

Konala se brigáda na úklid před Chrástnicí

V rámci jarní akce Ukliďme Pošembeří se 2. 4. 2011 konala brigáda na úklid prostoru před Chrástnicí. Na vycházky tam chodíme skoro všichni, bohužel někteří z nás si s sebou všechno neodnesou zpátky, a tak bylo sesbíráno celkem 20 pytlů odpadu. Dobrovolníkům děkujeme za účast, především těm nejmenším! Více fotografií naleznete v Galerii.  

 

Rybářské závody na obecním rybníce

V sobotu 9. dubna 2011 proběhly na obecním rybníce první rybářské závody. Závodů se zúčastnilo 33 soutěžících, z toho 13 dětí a 20 dospělých. Za větrného, ale slunečného počasí se závodilo ve dvou kategoriích, děti a dospělí. Vítězům byly předány ceny v hodnotě 4 270 Kč a dodatečně jim ještě jednou gratulujeme! Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

Zápis ze schůzky rodičů dětí MŠ Břežany II

Termín: 28. 3. 2011
Přítomni: rodiče 15 dětí, za MŠ Miroslava Musilová, Marcela Blahovcová a Hana Fodorová, za OÚ Zuzana Luňáčková a Jitka Kratochvílová

Schůzka proběhla v přátelském duchu. Paní ředitelka prezentovala především provoz MŠ, organizaci výuky, finanční situaci a odpovídala spolu s paní učitelkou na připomínky a dotazy ze strany rodičů. Rodiče nabídli jak finanční tak materiální pomoc.

Brigáda - úklid Chrástnice

V rámci jarní akce Ukliďme Pošembeří Vás zmeme na brigádu na úklid křovinatého porostu před Chrástnicí a prvního chrástnického lesíku. Na vycházky tam chodíme skoro všidhni, je to jeden z mála kousků zeleně v naší lokalitě, pojďme si to tam uklidit.  Pošembeří o.p.s. nám zajistí pytle na odpodky a jejich odvoz, na nás bude jen to "vyklizení". Sraz dobrovolníků je 2. dubna 2011 v 8,00 hod. před Obecním úřadem  Břežany II. Předpokládaný konec je ve 12,00 hod. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS