Drobný plechový odpad

Od 6.1.2015 je možné v úředních hodinách odkládat drobný domovní plechový odpad (plechovky od konzerv, paštik, energetických nápojů,hliníková víčka od jogurtů, termixů,folie z čokolád, stanové konstrukce , hliníkové nádobí a příbory apod.) do ohrady u obecního úřadu, kde bude uložen a připraven ke svozu.

Tuky do kanalizace nepatří !

Tuky do kanalizace nepatří !

Výběr poplatků za popelnice a psa na rok 2015 bude zahájen 19.1.2015 a ukončen 31.3.2015

  Popelnice - 1 osoba = 500,- Kč
   Samostatně žijící občané nad 70 let- sleva 100 Kč
 

Mimořádný režim svozu popelnic po dobu vánočních svátků

Svoz popelnic se uskuteční v úterý 23.12. 2014 a v pátek 2.1.2015.

Od čtvrtka 8.1. 2015 platí zimní režim- svoz každý čtvrtek.

Zpívání u zvoničky

V úterý 23.12.2014  od 16 hodin se koná tradiční zpívání u zvoničky.Všichni jsou srdečně zváni.

Zimní svoz popelnic každý týden

Od 1. 11. 2014 započne svoz popelnic v zimním režimu, tedy každý čtrvtek.

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS