Břežanská drakiáda 2012

V sobotu 6. října 2012 se na poli u Chrástnice sešlo celkem 33 dětí, aby se zúčastnily již 2. ročníku drakiády.

Volby do zastupitelstev krajů - KRAJ STŘEDOČESKÝ - BŘEŽANY II

Ve dnech 12.10. a 13.10.2012 proběhly volby do Zastupitelstva středočeského kraje.

Byly započaty rekultivační práce v obecních parcích

Za finanční pomoci nadačního Fondu T – Mobile byly dne 17. 9. 2012 započaty rekultivační práce v parčíku U Lva, U Pomníku a U Křížku. Výše dotace z Fondu T – Mobile činí 51 500 Kč.
Termín dokončení: 31. 10. 2012

Svoz nebezpečného dopadu v sobotu 20. 10. 2012 od 8,40 do 9,00 hod.

Pouze v tomto čase před budovou OÚ bude možné odevzat níže uvedený odpad. K odevzdání je požadována osobní přítomnost odevzdávajícího.

Drobný nebezpečný odpad je možné odevzdat na obecním úřadě

                                               E-BOX      
              UMÍSTĚN NA OBECNÍM ÚŘADĚ BŘEŽANY II

Berme ohled na naše popeláře

Množí se připady volně ložených igelitových pytlů s odpadky vedle poplenic v den jejich svozu. Bohužel s ohledem na bezpečnost a hygienu nelze tyto volné pytle svážet. Popeláři netuší, jaký je obsah pytlů, a a hrozí reálné nebezpečí zranění poškrábáním nebo popícháním. Apelujeme na všechny, kteří mají nedostatek prostoru v popelnici, aby si zakoupili popelnici další.

2. kolo XII. ročníku Podlipanské ligy

16. 6. 2012 proběhlo na fotbalovém hřišti 2. kolo XII. ročníku Podlipanské ligy soutěže v požárním sportu. Účastnilo se celkem 23 družstev (9 družstev mužů, 5 žen, 6 dětí a 3 družstva přípravky).

Zpráva z Břežanského hraní 2012

V neděli 24. června 2012 od 15,00 hod. jsme na fotbalovém hřišti vítali prázdniny. Vítalo se především hrou a zábavou.

Zpráva z lanových aktivit 2012

V neděli 20. května odpoledne se konalo herní odpoledne pro děti s názvem Lanové aktivity 2012. Hlavním bodem odpoledne byly 4 lanové aktivity v Chrástnici – lana natažená mezi stromy v různé výšce s různou obtížností lezení. Děti se do lezení pouštěly s obrovskou odvahou a nasazením, nezalekly se ani přelezu na roklí ve výšce cca 2 metrů.
Kromě lan na děti v průběhu odpoledne čekala soutěžní stezka skrz celý lesík. Na osmi stanovištích si mohly děti prověřit mj. znalosti lesa, zvířat, rostlin a připomenout si  pravidla chování v lese a třídění odpadu.
 

II. ročník rybářských závodů na obecním rybníce

Dne 14. 4. 2012 se uskutečnily závody na rybníce n anávsi. Závody přijeli podpořit rybáři z Loun, Budějovic, Pelhřimova, Čáslavi; celkem se závodů zúčastnilo 44 závodníků, z toho 27 dospělých a 17 dětí.

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS