Staňte se spolutvůrci nové strategie regionu Pošembeří!

ISÚ - je zkratka pro integrovanou strategii území regionu, na které tým kanceláře MAS Region Pošembeří intenzivně pracuje již od počátku roku. Pro období let 2014 - 2020 chceme shrnout potřeby občanů žijících v našem území z oblasti dopravy, školství, sociální péče i zdravotnictví, ochrany přírody, rozvoje podnikaní, kultury a samosprávy.

Sběr víček z PET lahví pro nemocné děti

V místní mateřské škole se zapojili do pomoci nemocným dětem sběrem plastových víček z PET lahví, džusů a mléka. Víčka vykoupí firma zabývající se recyklací plastů a finanční prostředky budou použity na kompenzační pomůcky a přístroje pro rodiny s těžce nemocnými dětmi. Víčka můžete odevzdávat v Mateřské škole Břežany II.

Rušení nočního klidu u kontejnerů na tříděný odpad

V blízkosti kontejnerů na tříděný odpad dochází k rušení nočního klidu.  Žádáme všechny občany o ohleduplnost: nevhazujte tříděný odpad do kontejnerů v noci, hluk z vhazování především skleněného odpadu ruší noční klid. Děkujeme.

Nové kontejnery na sklo a novinářská kachna v Kolínských novinách

V nedávné době byly v obci nainstalovány nové kontejnery na sklo – zvony. Upozorňujeme, že i do těchto zvonů lze umísťovat tabulkové sklo – používejte k tomu podlouhlé otvory po stranách kontejnerů. Budou-li tabulky skla umístěny mimo kontejner, svozová služba je neodveze.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 19. 10. 2013

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční  v sobotu 19. 10. 2013 od 8,45 do 9,15. Více podrobností o nebezpečném odpadu viz příloha.

Prázdninový provoz obecního úřadu

Od 1. 7. 2013 do 30. 8. 2013 bude obecní úřad ve večerních hodinách od 18, 00 do 19, 00 hod. otevřen pouze ve středu.

 

Dětský den na hřišti

V neděli 9. června 2013 od 15,00 hod. jsme na fotbalovém hřišti slavili Den dětí. Kalendářně sice lehce opožděně, ale čekalí jsme, až na hřišti nebude žádný zápas a budeme tam moci strávit odpoledne. Obávali jsme se nepříznivého počasí, ale vše nakonec dobře dopadlo. Ačkoli se mraky honily celé odpoledne a část republiky spláchly bleskové povodně, první kapky začaly padat až ke konci  akce,  at ak jsme dětem mohly v klidu nahradit lanové aktivity v Chrástnici, které byly v květnu zrušeny právě kvůli dešti.

Velká voda v Břežanech II

Velký voda se po vydatných srážkách na počátku června přehnala i přes naši obec.

Sbírka ošacení, přikrývek, apod. na pomoc postiženým povodněmi

Obecní úřad Břeržany II ve spolupráci s Občanským sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost) vyhlašuje

MIMOŘÁDNOU  S B Í R K U  NA  POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝCM POVODNĚMI

Pozvánka na Dětský den

Obecní úřad Břežany II srdečně zve malé i velké  na DĚTSKÝ DEN.

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS