Pozvánka na veřejnou schůzi

 

                                     P O Z V Á N K A  

 NA VEŘEJNOU SCHŮZI DNE 21.09.2018   

       OD 19,00 VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

 Program :                      Zhodnocení volebního období 2014 – 2018

Pozvánka na oslavy 100.let Československé republiky

                           Břežany II slaví  100 let Československé republiky

                                     v sobotu 15.9. 2018 od 14:00 hod.

PROGRAM

14:00       sraz na návsi, přivítání občanů starostou obce, Musica dolce vita,

                         vystoupení mažoretek, průvod  k pomníku, položení věnce

15.00        zasazení lípy

Územní plán - vydávání závazných stanovisek podle §96b stavebního zákona

Obec Břežany II splnila povinnost podání  žádosti o pořízení nového ÚP obce Břežany II a dle sdělení MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování  rozhodl, že

Stavební úřad, ÚÚP Český Brod bude vydávat závazná stanoviska podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Pozvánka Na kus řeči s .... Alešem Hámou

31.10.2018 v Sokolovně Přišimasy

Moderuje Jiří Vaníček

Prodej vstupenek na Obecním úřadě Břežany II

Pozvánky na akce v okolí

V příloze najdete pozvánky na akce v okolí

Seznam kandidátů pro komunální volby

V příloze najdete seznam kandidátů pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 5.a 6.10.2018

Informační zpravodaj PID

V příloze najdete novinky v nákupu jízdného a nové celostátní slevy od září 2018

Otázky a odpovědi k novým slevám od 1.9.2018

Trvalé změny od 1.9.2018

Akce PID v září 2018

Pozvánka na výstavu Ženy, ženy..1918-2018 v Kutné Hoře

Srdečně zveme na výstavu   Ženy, ženy ,.. 1918-2018 do Spolkového domu v Kutné Hoře !

Výstava se koná od 16.8. do 4.9. 2018 ve výstavním sále Spolkového domu, čp. 146, Lierova ulice a otevřeno bude denně , včetně sobot a nedělí od 10-17. hod.

Výzva k hospodárnému využití odběrů vody

Vzhledem ke stávající a stále se zhoršující celorepublikové hydrogeologické situaci, včetně území ORP Český Brod, vyzývá vodoprávní úřad občany i právnické osoby, aby v co největší míře hospodárně využívali odběry jak povrchové vody (vodní nádrže a toky), tak podzemní vody (domovní studny) i vody z veřejných vodovodů. Zejména omezili odběry vody pro účely mytí aut a techniky, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků.

 

Ing. Rostislav Vodička

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

 

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS