Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do ZŠ pro školní rok 2020-2021 -ZŠ Tyršova

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín
Vážení rodiče,
v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.
Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.

Hodina Země

Obec Břežany II se připojí k akci Hodina Země dne 28.března 2020 zhasnutím veřejného osvětlení v době od 20:30 - 21:30 hodin

Svoz zeleného odpadu

Svoz zeleného odpadu bude zahájen v pondělí 30.3.2020.

Bude se provádět POUZE V PONDĚLÍ, případně první pracovní den po svátku.

ODPAD VYSTAVTE NEJPOZDĚJI VEČER PŘED SVOZEM !

Odpad musí být roztříděný na trávu a dřevnaté rostliny (větve a květiny).

Do zeleného odpadu NEPATŘÍ :

-živočišné zbytky, maso, kosti, kůže

-uhynulá zvířata

-exkrementy zvířat

-tekuté zbytky jídel a oleje

- biologicky nerozložitelný odpad

Shrnutí informací a opatření

  • V době pandemie koronaviru je nutná zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. Mimo svá obydlí je nařízeno nošení roušek, respirátorů a jiných pomůcek, které zachycují viry a chrání nos a ústa.

Provoz OÚ

Provoz obecního úřadu

Z důvodu preventivních kroků proti šíření nákazy koronaviru
od 25. 3. 2020 do odvolání jsou úřední hodiny obecního úřadu Břežany II pouze středa od 8 do 11 hodin- ověřování, podatelna, CzechPoint.

V současné době obec do odvolání nepřijímá platby v hotovosti. Pokud někdo nemá možnost zaplatit převodem, placení se odkládá, žádné sankce ze strany OÚ nehrozí, popelnice budou i přesto vyváženy.

 

Informace Státního zdravotního ústavu

Informace Státního zdravotního ústavu k problematice nakládání s komunálním odpadem v současné době ve vazbě na onemocnění COVID19.

Důležité je rozlišovat postupy u zdravých lidí, lidí v karanténě a lidí přímo nemocných.

Prokazování totožnosti a způsobilosti k řízení motorových vozidel v době vyhlášení nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví vydává MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS