Ministerstvo zdravotnictví vydává MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Nejdůležitější :

Vláda

- zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 

Informace Úřadu práce

ÚP ČR umožňuje veřejnosti, aby si vyřídila většinu svých záležitostí online, a zavádí  s účinností od 16.3.organizační opatření s cílem snížit riziko nákazy koronavirem.

Podrobnosti v přílloze.

Informační zpravodaj PID 06/2020-Koronavirus-dočasná opatření v PID

Další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující aktuality:

 

  • Koronavirus – dočasná opatření v PID
  • Dočasné úpravy příměstských a regionálních autobusových linek ve Středočeském kraji
  • Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu
  • Kde získat informace o aktuálním provozu PID
  • Odložení plánovaných integrací do PID ve Středočeském kraji

 

Zrušení akcí

ZO rozhodlo o zrušení všech kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí na území obce Břežany II do odvolání.

UZAVŘENÍ MŠ BŘEŽANY II OD 16.3.2020

Zastupitelstvo obce, jako zřizovatel ,rozhodlo z důvodu ochrany a prevence nebezpečí z rozšíření onemocnění COVID-19 o uzavření MŠ Břežany II od 16.3.  na dobu neurčitou, nejméně do 27.3. 2020 včetně.

Potvrzení o uzavření MŠ, tzv." ošetřovné" vydá mateřská škola po předchozí žádosti zákonného zástupce dítěte.

Žádost zasílejte na email: ms.brezany@seznam.cz, či formou sms na tel. MŠ -733 303 135.

Potvrzení budou připravena k vyzvednutí v pondělí 16.3.2020 od 15 hod do 17 hod v mateřské škole.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS