Informace o sběrném dvoře v Liblicích

Informace z Technických služeb Český Brod:

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou opakují situace, kdy si občané, firmy i obce zaměňují sběrný dvůr se skládkou, informujeme všechny, že na Sběrný dvůr v Liblicích přijímáme odpad v omezeném množství:

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude ve středu 2.5. a 7.5.2018

Obecní úřad

Ve dnech 30.4. a 7.5. bude Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Prázdninové víkendové pobyty pro děti

Spolek  pro rozvoj včelařství MÁJA nabízí občanům  prázdninové víkendové pobyty pro děti se zájmem o přírodu a včely v MÁJINĚ ÚDOLÍ u Kožlan v překrásné přírodě severního Plzeňska (přímo na hranicích Plzeňského a Středočeského kraje).

Úplné vyúčtování všech položek ceny pro V+S za rok 2017

Vyúčtování vodného a stočného obce Břežany II za rok 2017 

 od  1. SčV, a.s. Praha  -  v příloze

Přerušení dodávek pitné vody

Od 25. dubna od 3:00 hod do 26.dubna do 12:00 hod dojde k přerušení dodávek pitné vody.

VODOS Kolín žádá všechny odběratele, aby v tuto dobu omezili spotřebu vody na minimum-vodu využívali pouze k pitným a hygienickým účelům.Za tímto účelem je doporučeno vytvoření určité zásoby v předstihu v den před odstávkou, tzn. v průběhu 24.4.2018.

V Úvalech se ztratil se pes

v Úvalech, okr. Praha-východ se 15.4. ztratil 6 měsíců starý pes rasy border terier.

Zápis dětí do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro období od 1. 9. 2018 se uskuteční

VE ČTVRTEK 3.5.2018    OD 13.00 DO 17.00 HODIN

v budově mateřské školy.

Podrobnosti v příloze.

Svoz komunálního odpadu

26.4.2018 končí zimní týdenní svoz popelnic.

Od 10.5. začíná svoz popelnic 1x za 14 dní, platí do odvolání .

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS