Nový územní plán obce Břežany II

Vážení spoluobčané.

                                                                                   

             Jsme na začátku procesu zpracování nového územního plánu. Územní plán je rozvojový dokument obce, který stanoví, jakým způsobem mohou být jednotlivé parcely využívány, např. kde a co se může postavit. Územní plán řeší ideální prostorové uspořádání území, koncepci technické a dopravní infrastruktury, ochranu přírody a vlastně vše, co souvisí s budoucím rozvojem obce.

 

Prázninový provoz OÚ

Od 1.7. do 30.8.2019 :

pondělí, středa, pátek 8.00 -11:00 hod, 12:00-13:00 hod

středa 18:00-19 hod

ODPAD

Vážení spoluobčané,

V obci se rozmohl nešvar – v kontejnerech na plasty se objevuje elektroodpad.

Pokud se stav nezlepší, bude obec nucena zvýšit poplatek za komunální odpad na maximální částku stanovenou zákonem. Poplatek 500,-Kč za komunální odpad obsahuje i poplatek za tříděný odpad.

Ve zájmu obce, ale i občanů, je mít obec čistou a uklizenou, pokud uvidíte nezodpovědného občana upozorněte ho na nevhodné chování.

OMEZENÍ PROVOZU OÚ

Vzhledem k varování ČHMÚ , kdy středeční teploty vystoupí na 33-37 °C, bude zítra 26.6.2019 provozní doba na OÚ pouze dopoledne do 11:00 hodin. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Osvědčení o úspoře emisí

Děkujeme, že třídíte odpad

Společné prohlášení SMO ČR a SMS ČR

Společné kondolenční prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky:

"Vyjadřujeme za  všechny hlubokou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose."

Jako vyjádření piety, která symbolizuje společné hluboké politování této tragické události i sounáležitosti s truchlící rodinou, bude v den pohřbu v sobotu 1.6.2019 na budově obecního úřadu Břežany II vyvěšen černý prapor.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS