Znovuotevření MŠ

Od pondělí 11.5.2020 bude MŠ Břežany II opět otevřena. Návrat dětí do MŠ je dobrovolný.

Podmínkou nástupu bude podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti- v příloze- nebo k podpisu při nástupu.

Do 6.5. je nutné nahlásit nástup či nenástup dítěte formou SMS na tel.733 303 135

 nebo emailem na ms.brezany@seznam.cz

 

Chodník a cyklostezka

Vážení občané, jsou dokončovány poslední práce na cyklostezce. Stavebně bude hotová v polovině května a bude následovat kolaudační řízení. Předpokládá se, že celá stavba bude zkolaudována do konce května.

I když se to nezdá, cyklostezka je stále stavbou a na stavbu je vstup zakázán.

Na celé trase bude osazováno dopravní značení, které bude do kolaudace zakryté.

Cyklostezka je asfaltová, tam , kde zámková dlažba, už je to chodník.Označení bude značkou "CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA". Tj. trasa je vedena PO CHODNÍKU, KDE SE SMÍ POHYBOVAT JEN PĚŠÍ. 

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 16.5.2020 od 9,45-10,15  hod bude sběr nebezpečného  odpadu

u bývalého obecního úřadu- č.p.32

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!

Informace České pošty k obnovení provozu- Český Brod a Rostoklaty

  • Pošta Český Brod a pošta Rostoklaty:
  •  
  • S platností od 4. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu;
  • do 4. 5. 2020 budou  pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;
  •  
  •  

Prodloužení nouzového stavu

Vláda ČR prodloužila nouzový stav do 17.5.2020

Sběrný dvůr v Českém Brodě- Liblicích

Od  úterý 28. 4. 2020 bude sběrný dvůr otevřen dle běžných otevíracích hodin:

  • úterý od 14:00 do 18:00 hodin
  • středa od 13:00 do 17:00 hodin
  • sobota od 8:00 do 16:00 hodin

Na sběrný dvůr nebudou mít nadále povolen přístup žádné firmy nebo právnické osoby.

Kromě občanů z Českého Brodu, Štolmíře a Zahrad bude již otevřen m.j. i pro občany s trvalým bydlištěm v obci Břežany II, po předložení občanského průkazu.

Omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

Od 1.5.2020 do 31.7.2020 je omezeno užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu.

Zároveň se zakazuje v  uvedené době  používání pitné vody z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody ( studní) apod.

Vize rozvoje obce

V současné době je zpracovávána Vize rozvoje obce.

Skicovaná vize je na http://brezanyii.cityupgrade.localghost.cz/

Občané mohou své poznámky zasílat na email :

Zápis nových dětí do MŠ

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEŽANECH II

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS