ČEZ DISTRIBUCE a., s.-informace do mobilu nebo e-mailu

ČEZ Distribuce mění způsob oznámení o PLÁNOVANÝCH přerušeních dodávek elektřiny.

Pokud chcete dostávat zprávy do mobilu nebo e-mailu, zaregistrujte se na :

www.cezdistribuce.cz/sluzba.

Další informace a možnosti naleznete na www.cezdistribuce.cz

Obec Břežany II bude i nadále informovat občany formou výlepů a Hlášení rozhlasu

 

 

 

Studie a zprávy- historický sborník pražského okolí 7/1

V prosinci 2019 vyšel  sedmý díl sborníku Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, kam redakční rada zařadila recenzovanou studii pod názvem Dějiny svobodnického dvora v Břežanech II  .Sborník má 101 stran a 8 stran barevné přílohy.
 

Pozvánka

Pozvánka Na kus řeči s... Pavlem Novým.

V sobotu 25.ledna 2020 od 18 hod v kulturním domě v Rostoklatech.

Moderuje PhDr. Jiří Vaníček. prodej vstupenek - Obecní úřad Břežany II , tel.321 672 769.

Cena: 120,- Kč   ( v BL chyba tisku)

Kulturní dům bude otevřen již od 17,15 hod, drobné občerstvení bude v prodeji

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků bude probíhat průběžně- stromek občané odloží před svůj dům

Vize rozvoje Břežan II - dotazník nápadů

Obec Břežany II a architekti www.cityupgrade.cz připravili Dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si občané představují svoji obec, kde vidí potenciály, a kam si jí přejí  směřovat.

Dotazník můžete vyplnit elektronicky na adrese: www.brezany2.cityupgrade.cz, kde také můžete sledovat průběh prací, k rozpracovanosti se vyjádřit a hlavně si v klidu domova detailně prohlédnout výsledek práce- navržená řešení a nápady.

Tento dotazník je možné vyplnit do 10.1.

Změna úředních hodin obecního úřadu od 1.1.2020

Pondělí:
08:00-12:00                   18:00-19:30

Středa:
08:00-12:00                   14:00-19:00

V nejnutnějším případě lze po telefonické dohodě i mimo úřední hodiny.

(tel.321 672 769 )

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS