Klíče

V Rostoklatech na zastávce se našel svazek 4 dozických klíčů, jsou k vyzvednutí na obecním úřadě

v Břežanech

Dýňová slavnost

V sobotu 27.10.2018 v 16 hod se ve volební místnosti koná Dýňová slavnost.

Program: dlabání dýní

                lampionový průvod obcí- sraz v 17 hod

                závěrečný ohňostroj

Dýně pro děti zajištěny, dlabací nástroje vezměte s sebou.

                Občerstvení pro děti i  rodiče.

Srdečně zvou pořadatelky.

.

V pátek, 19.10.2018 bude obecní úřad uzavřen- dovolená

Vzdáváme HOLD

Vzdáváme HOLD

100 let na společné cestě 1918 - 2018.

Cílem spontánního poselství běžců, i cykloturistů a fanoušků naší republiky je vzdát HOLD všem, kteří pro naši republiku přinesli oběť nejvyšší a všem, kteří za republiku bojovali! Oslavte 28. říjen aktivně, buďte součástí spontánní štafety! Neváhejte, další možnost až za 100 let v roce 2118!

V Břežanech by štafeta měla být 28.10. v cca 9,30 hod u Pomníku padlým

Trasa:

PID Lítačka

Informace pro cestující ve Středočeském kraji o novém systému PID Lítačka.

V příloze jsou články  které se týkají  nové aplikace, díky které si cestující mohou kupovat krátkodobé jízdenky i na cestu po Praze a Středočeském kraji a již příští rok si budou moct nahrát i dlouhodobý kupón. 

Komunální volby 5-6.10.2018

V příloze je Zápis o výsledku voleb zastupitelstva obce Břežany II

Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II - Rostoklaty

Výstavba stezky pro cyklisty a chodce k vlakové zastávce Rostoklaty

 

„Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II - Rostoklaty“

 

Obec Břežany II připravuje projekt zaměřený na výstavbu stezky pro cyklisty a chodce podél silnice č. III/24513. V rámci projektu bude realizována stezka pro cyklisty a chodce včetně veřejného osvětlení této stezky.

Sběr nebezpečného odpadu a kontejner na domovní odpad

V sobotu 13.10.2018 u starého obecního úřadu bude přistaven kontejner na nebezpečný odpad od 9,45 hod do 10,15 hod.

Nebezpečný odpad , prosím, odevzdávejte pouze osobně !!! a neponechávejte odpad volně u sběrného místa.

Zároveń bude přistaven kontejner na velkoobjemový domovní odpad.

Specifikace nebezpečného odpadu je v příloze.

Vakcinace psů proti vzteklině

Dne 6.10.2018 od 8 do 9 hodin bude provedna v obci
Břežany II u bývalého obecního úřadu vakcinace psů proti vzteklině.

Břežanská drakiáda

V neděli 7.10.2018 od 15 hod se koná břežanská drakiáda- Na babech.

Pokud nevíte, kde jsou Baba, značka dráček Vás tam odvede - začne u obchodu.

Ukázka leteckého modelářství, soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka, na závěr opékání buřtů.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS