Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Nejdůležitější :

Vláda

- zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 

Informace Úřadu práce

ÚP ČR umožňuje veřejnosti, aby si vyřídila většinu svých záležitostí online, a zavádí  s účinností od 16.3.organizační opatření s cílem snížit riziko nákazy koronavirem.

Podrobnosti v přílloze.

Informační zpravodaj PID 06/2020-Koronavirus-dočasná opatření v PID

Další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující aktuality:

 

  • Koronavirus – dočasná opatření v PID
  • Dočasné úpravy příměstských a regionálních autobusových linek ve Středočeském kraji
  • Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu
  • Kde získat informace o aktuálním provozu PID
  • Odložení plánovaných integrací do PID ve Středočeském kraji

 

Zrušení akcí

ZO rozhodlo o zrušení všech kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí na území obce Břežany II do odvolání.

UZAVŘENÍ MŠ BŘEŽANY II OD 16.3.2020

Zastupitelstvo obce, jako zřizovatel ,rozhodlo z důvodu ochrany a prevence nebezpečí z rozšíření onemocnění COVID-19 o uzavření MŠ Břežany II od 16.3.  na dobu neurčitou, nejméně do 27.3. 2020 včetně.

Potvrzení o uzavření MŠ, tzv." ošetřovné" vydá mateřská škola po předchozí žádosti zákonného zástupce dítěte.

Žádost zasílejte na email: ms.brezany@seznam.cz, či formou sms na tel. MŠ -733 303 135.

Potvrzení budou připravena k vyzvednutí v pondělí 16.3.2020 od 15 hod do 17 hod v mateřské škole.

NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS