Uzavírka silnice III/24513 - Rostoklaty

Od 10.12. do 17.12.2017 bude uzavřena silnice č. III/24513 z Břežan do  Rostoklat.

Bioodpad

Svoz bioodpadu končí 27.11.2017

Dotační program "Dešťovka"

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v září 2017 dotační program na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech Dešťovka. Podání žádostí je stále možné a to až do vyčerpání finančních prostředků (alokace 240 milionů Kč). Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů.

Ztracený pes v Úvalech - pátrání ukončeno - Amálka se našla

V Úvalech u Prahy se 12.11. ztratila 2 roky stará bílo šedivá fenka biewer jménem Amálka.

Pokud byste o ní získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní čísla 603733313 případně napište na email dimitrov.matey@email.cz

Mše svatá v Rostoklatech

Obec Rostoklaty všechny srdečně zve 11.11.2017 do kostela sv. Martina.

Od 10 hod zde bude sloužena mše svatá panem farářem Martinem Sklenářem z Římskokatolické farnosti Český Brod.

Ztracení psi

Dnes, 1.11.2017 Obecní úřad Rostoklaty v Nové Vsi II odchytil  2 psy.

kontakt :
Obecní úřad Rostoklaty
Radka Nováková , mob. 724 179 707

Odpad

Zimní svoz popelnic začne 2.11.2017 a bioodpad bude svážen do konce listopadu.

Sběrný dvůr v Českém Brodě- Liblicích

Od 1.11.2017 mohou občané Břežan ukládat a likvidovat odpad ve Sběrném dvoře v Českém Brodě- Liblicích, provozní doba zařízení a druhy přijímaných odpadů jsou specifikovány v provozním řádu sběrného dvora.

http://www.tsceskybrod.cz/sberny-dvur

Odečty elektřiny

ČEZ  oznamuje, že odečty elektřiny proběhnou v týdnu od 27.11.2017 do 2.12.2017

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS