Sběrný dvůr v Liblicích- info pro podnikatele

 Výjimečné opatření na Sběrném dvoře v Liblicích:

Na základě situace na trhu s papírem byly  Technické služby Český Brod nuceni od 1.2.2020 pozastavit možnost uložení papírové vlnité lepenky do sběrného dvora od podnikatelských subjektů, firem a OSVČ.  V případě, že firma či podnikatel potřebuje odvézt vlnitou lepenku, je nutné si sjednat svoz tohoto papírového odpadu na Technických službách. Cena svozu je dle platného ceníku TS https://www.tsceskybrod.cz/nabidka-sluzeb-cenik.

ČEZ DISTRIBUCE a., s.-informace do mobilu nebo e-mailu

ČEZ Distribuce mění způsob oznámení o PLÁNOVANÝCH přerušeních dodávek elektřiny.

Pokud chcete dostávat zprávy do mobilu nebo e-mailu, zaregistrujte se na :

www.cezdistribuce.cz/sluzba.

Další informace a možnosti naleznete na www.cezdistribuce.cz

Obec Břežany II bude i nadále informovat občany formou výlepů a Hlášení rozhlasu

 

 

 

Studie a zprávy- historický sborník pražského okolí 7/1

V prosinci 2019 vyšel  sedmý díl sborníku Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, kam redakční rada zařadila recenzovanou studii pod názvem Dějiny svobodnického dvora v Břežanech II  .Sborník má 101 stran a 8 stran barevné přílohy.
 

Pozvánka

Pozvánka Na kus řeči s... Pavlem Novým.

V sobotu 25.ledna 2020 od 18 hod v kulturním domě v Rostoklatech.

Moderuje PhDr. Jiří Vaníček. prodej vstupenek - Obecní úřad Břežany II , tel.321 672 769.

Cena: 120,- Kč   ( v BL chyba tisku)

Kulturní dům bude otevřen již od 17,15 hod, drobné občerstvení bude v prodeji

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků bude probíhat průběžně- stromek občané odloží před svůj dům

Vize rozvoje Břežan II - dotazník nápadů

Obec Břežany II a architekti www.cityupgrade.cz připravili Dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si občané představují svoji obec, kde vidí potenciály, a kam si jí přejí  směřovat.

Dotazník můžete vyplnit elektronicky na adrese: www.brezany2.cityupgrade.cz, kde také můžete sledovat průběh prací, k rozpracovanosti se vyjádřit a hlavně si v klidu domova detailně prohlédnout výsledek práce- navržená řešení a nápady.

Tento dotazník je možné vyplnit do 10.1.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS