Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.09.11 to 11.10.11 Oznámení o spojení územ. a stav. řízení MěÚ Český Brod - stavební odbor
27.09.11 to 11.10.11 Oznámení o spojení územ. a stav. řízení MěÚ Český Brod - stavební odbor
29.08.11 to 27.09.11 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 ÚP Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor
26.08.11 to 12.09.11 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu společných zařízení v k. ú. Břežany II Ministerstvo zemědělství
26.08.11 to 09.09.11 Snímek Ministerstvo zemědělství
30.06.11 to 14.07.11 Záměr červen 2011 - prodej pozemku OÚ Břežany II
24.06.11 to 08.07.11 Územní rozhodnutí - KZ STAVBA s.r.o. MěÚ Český Brod - stavební odbor
02.06.11 to 16.06.11 Záměr červen 2011 - směna pozemků OÚ Břežany II
01.06.11 to 15.06.11 Územní rozhodnutí MěÚ Český Brod - stavební odbor
27.05.11 to 10.06.11 Rozhodnutí - KZ STAVBA s.r.o. MěÚ Český Brod - stavební odbor
13.05.11 to 27.05.11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2010 OÚ Břežany II
13.05.11 to 27.05.11 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2010 OÚ Břežany II
13.05.11 to 27.05.11 Závěrečný účet za rok 2010 OÚ Břežany II
04.05.11 to 18.05.11 Záměr květen 2011 - prodej pozemku OÚ Břežany II
28.04.11 to 10.05.11 Pozvánka č. 14 - pozemkové úpravy Ministerstvo zemědělství
28.04.11 to 10.05.11 Rozdělovník k pozvánce č. 14 Ministerstvo zemědělství
28.04.11 to 10.05.11 Příloha k pozvánce č. 14 Ministerstvo zemědělství
28.04.11 to 10.05.11 Pozvánka č. 15 - pozemkové úpravy Ministerstvo zemědělství
28.04.11 to 10.05.11 Rozdělovník k pozvánce č. 15 Ministerstvo zemědělství
28.04.11 to 10.05.11 Příloha k pozvánce č. 15 Ministerstvo zemědělství
22.04.11 to 06.05.11 Veřejná vyhláška - návrh změny č.2 ÚP Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor
22.04.11 to 06.05.11 Návrh změny č.2 ÚP obce Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor
20.04.11 to 20.05.11 Veřejná vyhláška - daňový řád FÚ Český Brod
25.03.11 to 08.04.11 Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí MěÚ Český Brod - stavební odbor
17.03.11 to 31.03.11 Rozdělovník - vlastníci Ministerstvo zemědělství
17.03.11 to 31.03.11 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Ministerstvo zemědělství
15.03.11 to 29.03.11 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu zásad územ. rozvoje Stř. kraje KÚ Středočeského kraje
12.01.11 to 26.01.11 Zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - Milan Kubelka MěÚ Český Brod - stavební odbor
03.01.11 to 18.01.11 Zahájení územního řízení - KZ STAVBA s.r.o. MěÚ Český Brod - stavební odbor
28.12.10 to 12.01.11 Stavební povolení - Milan Jašpr MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
02.12.10 to 16.12.10 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2011 OÚ Břežany II
18.11.10 to 03.12.10 Oznámení o uložení písemnosti Hochman Celní úřad Praha
17.10.10 to 02.11.10 Výsledky voleb do zastupitelstva OÚ Břežany II
30.09.10 to 15.10.10 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
07.09.10 to 22.09.10 Záměr září 2010 - prodej pozemků OÚ Břežany II

Pages