Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
17.12.12 to 11.01.13 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta ČR OÚ Břežany II
06.12.12 to 20.12.12 Záměr prosinec 2012 - pronájem nemovitostí OÚ Břežany II
29.11.12 to 13.12.12 Rozhodnutí o umístění stavby - JUDr. Jan Müldner MěÚ Český Brod - stavební odbor
27.11.12 to 11.01.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta OÚ Břežany II
14.11.12 to 28.11.12 Oznámení o zahájení řízení - Revitalizace mokřadu Vrbičky MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
01.10.12 to 31.10.12 Výběrové řízení na nájem obecního domu čp. 77 OÚ Břežany II
27.09.12 to 13.10.12 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
19.09.12 to 03.10.12 Pozvánka na valnou hromadu Honebního Společenstva HS Břežany II
22.08.12 to 21.09.12 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
10.08.12 to 24.08.12 Oznámení o zahájení řízení - Jan Müldner MěÚ Český Brod - stavební odbor
28.06.12 to 12.07.12 Oznámení o zahájení územního řízení - domácí ČOV MěÚ Český Brod - stavební odbor
20.06.12 to 20.07.12 Vyúčtování ceny pro vodné a stočné Břežany II za rok 2011 1. SčV, a.s.
03.05.12 to 17.05.12 Rozhodnutí o umístění a provedení stavby - garáž MěÚ Český Brod - stavební odbor
02.05.12 to 16.05.12 Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna MěÚ Český Brod - stavební odbor
06.04.12 to 20.04.12 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2011 MŠ Břežany II
06.04.12 to 20.04.12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2011 KÚ Středočeského kraje
06.04.12 to 20.04.12 Závěrečný účet za rok 2011 OÚ Břežany II
05.04.12 to 26.04.12 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
02.04.12 to 16.04.12 Záměr duben 2012 - prodej pozemku parc. č. 1009/8 OÚ Břežany II
30.03.12 to 13.04.12 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení MěÚ Český Brod - stavební odbor
12.03.12 to 26.03.12 Referendum Obce Břežany II - výsledky hlasování OÚ Břežany II
09.03.12 to 23.03.12 Rozhodnutí o umístění stavby - Radoslav Kazda MěÚ Český Brod - stavební odbor
09.03.12 to 23.03.12 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání MěÚ Český Brod - stavební odbor
08.03.12 to 22.03.12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2011 KÚ Středočeského kraje
01.03.12 to 15.03.12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - místní poplatek za zhodnocení pozemku OÚ Břežany II
01.03.12 to 15.03.12 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - zrušení OZV č. 2/2003 o místním poplatku za VHP OÚ Břežany II
07.02.12 to 21.02.12 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Zásad územ. rozvoje Stř. kraje - 2. část KÚ Středočeského kraje
07.02.12 to 21.02.12 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Zásad územ. rozvoje Stř. kraje - 1. část KÚ Středočeského kraje
17.01.12 to 31.01.12 Usnesení - Stanislav Freiberk Okresní soud Kolín
06.01.12 to 20.01.12 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností MěÚ Český Brod - stavební odbor
06.01.12 to 20.01.12 Rozhodnutí o umístění stavby - novostavba RD a kanal. přípojka MěÚ Český Brod - stavební odbor
29.12.11 to 27.01.12 Vyhlášení referenda OÚ Břežany II
06.12.11 to 20.12.11 Rozhodnutí o umístění stavby - domovní spouštěná studna MěÚ Český Brod - stavební odbor
01.12.11 to 15.12.11 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2012 OÚ Břežany II
27.09.11 to 11.10.11 Veřejná vyhláška - oznámení o zápisu geom. plánu Ministerstvo zemědělství

Pages