Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.04.15 to 31.07.15 Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.04.15 to 17.06.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 3
01.04.15 to 22.06.15 Příloha č.2 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry Ministerstvo zemědělství
01.04.15 to 22.06.15 Příloha č.3 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje Ministerstvo zemědělství
01.04.15 to 22.06.15 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství
01.04.15 to 22.06.15 Příloha č.1 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe Ministerstvo zemědělství
27.03.15 to 10.04.15 Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2014 KÚ Středočeského kraje
27.03.15 to 10.04.15 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2014 OÚ Břežany II
27.03.15 to 10.04.15 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Hospodaření zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2014 MŠ Břežany II
25.03.15 to 08.04.15 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/25 OÚ Břežany II
25.03.15 to 08.04.15 Záměr - prodej obecních pozemků OÚ Břežany II
10.03.15 to 23.04.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.02.15 to 11.03.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.02.15 to 11.03.15 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
03.02.15 to 18.03.15 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP obce Černíky OÚ Černíky
12.01.15 to 10.02.15 Dražební vyhláška Dražbyprost s.r.o., Ústí nad Labem
30.12.14 to 30.01.15 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.11.14 to 12.12.14 Návrh rozpočtu na rok 2015 OÚ Břežany II
31.10.14 to 30.11.14 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
15.10.14 to 29.10.14 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.09.14 to 11.10.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Břežany II a voleb do Senátu Parlamentu ČR OÚ Břežany II
25.08.14 to 11.10.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Zastupitelstva obce Břežany II OÚ Břežany II
22.08.14 to 05.09.14 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
28.07.14 to 22.08.14 Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce "Břežany II - Chodník u bytovek" OÚ Břežany II
23.07.14 to 06.08.14 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.07.14 to 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II - snímek OÚ Břežany II
07.07.14 to 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II OÚ Břežany II
30.06.14 to 14.07.14 Nařízení Města Český Brod - Zpracování lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
24.06.14 to 30.09.14 Opatření obecné povahy MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
18.06.14 to 02.07.14 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - výstavba MŠ OÚ Břežany II
12.06.14 to 26.06.14 "V 415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" - veřejné projednání Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
06.06.14 to 06.07.14 Oznámení společného jednání Tuklaty OÚ Tuklaty
06.06.14 to 06.07.14 Oznámení společného jednání Černíky OÚ Černíky
16.05.14 to 30.05.14 Zveřejnění počtu členů OZ 2014-2018 OÚ Břežany II
15.05.14 to 29.05.14 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí

Pages