Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.03.15 - 10.04.15 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2014 OÚ Břežany II
25.03.15 - 08.04.15 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/25 OÚ Břežany II
25.03.15 - 08.04.15 Záměr - prodej obecních pozemků OÚ Břežany II
10.03.15 - 23.04.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.02.15 - 11.03.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.02.15 - 11.03.15 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
03.02.15 - 18.03.15 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP obce Černíky OÚ Černíky
12.01.15 - 10.02.15 Dražební vyhláška Dražbyprost s.r.o., Ústí nad Labem
30.12.14 - 30.01.15 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.11.14 - 12.12.14 Návrh rozpočtu na rok 2015 OÚ Břežany II
31.10.14 - 30.11.14 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
15.10.14 - 29.10.14 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.09.14 - 11.10.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Břežany II a voleb do Senátu Parlamentu ČR OÚ Břežany II
25.08.14 - 11.10.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Zastupitelstva obce Břežany II OÚ Břežany II
22.08.14 - 05.09.14 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
28.07.14 - 22.08.14 Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce "Břežany II - Chodník u bytovek" OÚ Břežany II
23.07.14 - 06.08.14 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.07.14 - 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II - snímek OÚ Břežany II
07.07.14 - 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II OÚ Břežany II
30.06.14 - 14.07.14 Nařízení Města Český Brod - Zpracování lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
24.06.14 - 30.09.14 Opatření obecné povahy MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
18.06.14 - 02.07.14 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - výstavba MŠ OÚ Břežany II
12.06.14 - 26.06.14 "V 415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" - veřejné projednání Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
06.06.14 - 06.07.14 Oznámení společného jednání Tuklaty OÚ Tuklaty
06.06.14 - 06.07.14 Oznámení společného jednání Černíky OÚ Černíky
16.05.14 - 30.05.14 Zveřejnění počtu členů OZ 2014-2018 OÚ Břežany II
15.05.14 - 29.05.14 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí
07.05.14 - 24.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
02.05.14 - 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 OÚ Břežany II
02.05.14 - 02.06.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
02.05.14 - 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Účetní závěrka za rok 2013 zřízené PO Mateřská škola Břežany II, okres Kolín (příloha č.2) MŠ Břežany II
02.05.14 - 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2013 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
02.05.14 - 02.06.14 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014 FÚ pro Středočeský kraj
08.04.14 - 24.05.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
04.04.14 - 18.04.14 Břežany II Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Stránky