Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
14.07.15 to 28.07.15 Záměr - prodej části obecního pozemku parc. č. 179/48 OÚ Břežany II
02.07.15 to 16.07.15 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
19.06.15 to 03.07.15 Veřejná vyhláška - oznámení OÚ Černíky
12.06.15 to 26.06.15 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
02.06.15 to 01.07.15 Oznámení o projednávání zadání změny č.1 ÚP obce Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
01.06.15 to 15.06.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
27.05.15 to 15.07.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov
25.05.15 to 08.06.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.05.15 to 08.06.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.05.15 to 20.05.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
04.05.15 to 02.06.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
30.04.15 to 01.06.15 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015 FÚ pro Středočeský kraj
24.04.15 to 08.05.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 1. SčV, a.s.
22.04.15 to 31.07.15 Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.04.15 to 17.06.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 3
01.04.15 to 22.06.15 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství
01.04.15 to 22.06.15 Příloha č.1 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe Ministerstvo zemědělství
01.04.15 to 22.06.15 Příloha č.2 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry Ministerstvo zemědělství
01.04.15 to 22.06.15 Příloha č.3 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje Ministerstvo zemědělství
27.03.15 to 10.04.15 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2014 OÚ Břežany II
27.03.15 to 10.04.15 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Hospodaření zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2014 MŠ Břežany II
27.03.15 to 10.04.15 Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2014 KÚ Středočeského kraje
25.03.15 to 08.04.15 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/25 OÚ Břežany II
25.03.15 to 08.04.15 Záměr - prodej obecních pozemků OÚ Břežany II
10.03.15 to 23.04.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.02.15 to 11.03.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.02.15 to 11.03.15 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
03.02.15 to 18.03.15 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP obce Černíky OÚ Černíky
12.01.15 to 10.02.15 Dražební vyhláška Dražbyprost s.r.o., Ústí nad Labem
30.12.14 to 30.01.15 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.11.14 to 12.12.14 Návrh rozpočtu na rok 2015 OÚ Břežany II
31.10.14 to 30.11.14 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
15.10.14 to 29.10.14 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.09.14 to 11.10.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Břežany II a voleb do Senátu Parlamentu ČR OÚ Břežany II
25.08.14 to 11.10.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Zastupitelstva obce Břežany II OÚ Břežany II

Pages