Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
18.06.14 - 02.07.14 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - výstavba MŠ OÚ Břežany II
12.06.14 - 26.06.14 "V 415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" - veřejné projednání Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
06.06.14 - 06.07.14 Oznámení společného jednání Černíky OÚ Černíky
06.06.14 - 06.07.14 Oznámení společného jednání Tuklaty OÚ Tuklaty
16.05.14 - 30.05.14 Zveřejnění počtu členů OZ 2014-2018 OÚ Břežany II
15.05.14 - 29.05.14 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí
07.05.14 - 24.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
02.05.14 - 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2013 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
02.05.14 - 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Účetní závěrka za rok 2013 zřízené PO Mateřská škola Břežany II, okres Kolín (příloha č.2) MŠ Břežany II
02.05.14 - 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 OÚ Břežany II
02.05.14 - 02.06.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
02.05.14 - 02.06.14 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014 FÚ pro Středočeský kraj
08.04.14 - 24.05.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
04.04.14 - 18.04.14 Výzva ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 - 18.04.14 Břežany II Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 - 18.04.14 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 - 18.04.14 ÚZSVM - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.03.14 - 29.05.14 Dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby Dražební centrum s.r.o. Praha
05.03.14 - 19.03.14 Nařízení KVSS ukončení MVO varroáza včel rok 2013 Státní veterinární správa
04.12.13 - 18.12.13 Záměr pronajmout obecní majetek OÚ Břežany II
29.11.13 - 13.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 OÚ Břežany II
18.11.13 - 18.12.13 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
21.10.13 - 04.11.13 Záměr - prodej pozemku parc. č. 179/84 OÚ Břežany II
10.10.13 - 26.10.13 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
09.10.13 - 04.12.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
25.09.13 - 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR OÚ Břežany II
20.08.13 - 10.09.13 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OÚ Břežany II
07.08.13 - 22.08.13 Veřejná vyhláška - pozvánka na závěrečné jednání Státní pozemkový úřad
31.07.13 - 16.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
25.07.13 - 24.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání ÚP Obce Černíky OÚ Černíky
18.07.13 - 01.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
15.07.13 - 29.07.13 Závěr zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
04.07.13 - 05.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání změny 1) ÚPnO Tuklaty OÚ Tuklaty
01.07.13 - 31.07.13 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
28.06.13 - 12.07.13 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 VHS Vrchlice- Maleč, a.s.

Stránky