Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
31.07.13 to 16.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
25.07.13 to 24.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání ÚP Obce Černíky OÚ Černíky
18.07.13 to 01.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
15.07.13 to 29.07.13 Závěr zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
04.07.13 to 05.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání změny 1) ÚPnO Tuklaty OÚ Tuklaty
01.07.13 to 31.07.13 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
28.06.13 to 12.07.13 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 VHS Vrchlice- Maleč, a.s.
19.06.13 to 03.07.13 Vyúčtování cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 OÚ Břežany II
06.06.13 to 20.06.13 Mimořádná veterinární opatření Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
05.06.13 to 19.06.13 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Nymburk
31.05.13 to 21.06.13 Výzva OÚ Břežany II
28.05.13 to 11.06.13 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
07.05.13 to 21.05.13 Příloha - Návrh změny č.2 ÚP Břežany II - hlavní výkres Město Český Brod - stavební odbor
07.05.13 to 21.05.13 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor
06.05.13 to 20.05.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
30.04.13 to 30.05.13 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2013 FÚ pro Středočeský kraj
17.04.13 to 01.05.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
17.04.13 to 01.05.13 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2012 (příloha č.2) MŠ Břežany II
17.04.13 to 01.05.13 Závěrečný účet za rok 2012 OÚ Břežany II
02.04.13 to 16.04.13 Oznámení Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.03.13 to 11.04.13 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona OÚ Břežany II
21.03.13 to 04.04.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 KÚ Středočeského kraje
18.03.13 to 01.04.13 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
18.03.13 to 01.04.13 Rozdělovník - vlastníci pozemků Státní pozemkový úřad
05.03.13 to 19.03.13 Stanovení změny záplavového území vodního toku Výmola Středočeský kraj
05.03.13 to 19.03.13 Výmola Středočeský kraj
12.02.13 to 27.03.13 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti Exekutorský úřad Přerov
06.02.13 to 20.02.13 Rozhodnutí MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
29.01.13 to 12.02.13 Vodní tok Výmola KÚ Středočeského kraje
29.01.13 to 12.02.13 Oznámení o podání návrhu na změnu záplavového území vodního toku Výmola KÚ Středočeského kraje
15.01.13 to 26.01.13 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta OÚ Břežany II
07.01.13 to 21.01.13 Oznámení zahájení územního řízení - Vasyl Kabashtura Město Český Brod - stavební odbor
27.12.12 to 12.01.13 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta OÚ Břežany II
27.12.12 to 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - místní poplatek za kom. odpad OÚ Břežany II
27.12.12 to 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 - nakládání s kom. odpadem OÚ Břežany II

Pages