Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
21.03.13 - 04.04.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 KÚ Středočeského kraje
18.03.13 - 01.04.13 Rozdělovník - vlastníci pozemků Státní pozemkový úřad
18.03.13 - 01.04.13 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
05.03.13 - 19.03.13 Výmola Středočeský kraj
05.03.13 - 19.03.13 Stanovení změny záplavového území vodního toku Výmola Středočeský kraj
12.02.13 - 27.03.13 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti Exekutorský úřad Přerov
06.02.13 - 20.02.13 Rozhodnutí MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
29.01.13 - 12.02.13 Vodní tok Výmola KÚ Středočeského kraje
29.01.13 - 12.02.13 Oznámení o podání návrhu na změnu záplavového území vodního toku Výmola KÚ Středočeského kraje
15.01.13 - 26.01.13 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta OÚ Břežany II
07.01.13 - 21.01.13 Oznámení zahájení územního řízení - Vasyl Kabashtura Město Český Brod - stavební odbor
27.12.12 - 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 - nakládání s kom. odpadem OÚ Břežany II
27.12.12 - 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - místní poplatek za kom. odpad OÚ Břežany II
27.12.12 - 12.01.13 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta OÚ Břežany II
17.12.12 - 11.01.13 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta ČR OÚ Břežany II
06.12.12 - 20.12.12 Záměr prosinec 2012 - pronájem nemovitostí OÚ Břežany II
29.11.12 - 13.12.12 Rozhodnutí o umístění stavby - JUDr. Jan Müldner MěÚ Český Brod - stavební odbor
27.11.12 - 11.01.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta OÚ Břežany II
14.11.12 - 28.11.12 Oznámení o zahájení řízení - Revitalizace mokřadu Vrbičky MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
01.10.12 - 31.10.12 Výběrové řízení na nájem obecního domu čp. 77 OÚ Břežany II
27.09.12 - 13.10.12 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
19.09.12 - 03.10.12 Pozvánka na valnou hromadu Honebního Společenstva HS Břežany II
22.08.12 - 21.09.12 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
10.08.12 - 24.08.12 Oznámení o zahájení řízení - Jan Müldner MěÚ Český Brod - stavební odbor
28.06.12 - 12.07.12 Oznámení o zahájení územního řízení - domácí ČOV MěÚ Český Brod - stavební odbor
20.06.12 - 20.07.12 Vyúčtování ceny pro vodné a stočné Břežany II za rok 2011 1. SčV, a.s.
03.05.12 - 17.05.12 Rozhodnutí o umístění a provedení stavby - garáž MěÚ Český Brod - stavební odbor
02.05.12 - 16.05.12 Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna MěÚ Český Brod - stavební odbor
06.04.12 - 20.04.12 Závěrečný účet za rok 2011 OÚ Břežany II
06.04.12 - 20.04.12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2011 KÚ Středočeského kraje
06.04.12 - 20.04.12 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2011 MŠ Břežany II
05.04.12 - 26.04.12 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
02.04.12 - 16.04.12 Záměr duben 2012 - prodej pozemku parc. č. 1009/8 OÚ Břežany II
30.03.12 - 13.04.12 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení MěÚ Český Brod - stavební odbor
12.03.12 - 26.03.12 Referendum Obce Břežany II - výsledky hlasování OÚ Břežany II

Stránky