Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
05.10.17 to 19.10.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.10.17 to 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky OÚ Břežany II
29.09.17 to 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.2) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 to 13.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 to 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.1) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
25.09.17 to 09.10.17 Oznámení - zahájení stavebního řízení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
25.09.17 to 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise OÚ Břežany II
15.09.17 to 29.09.17 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
12.09.17 to 26.09.17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.09.17 to 26.09.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.09.17 to 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Břežany II
01.09.17 to 25.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o návrhu změny č.1 ÚP Tuklaty OÚ Tuklaty
25.07.17 to 08.08.17 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/15 OÚ Břežany II
29.06.17 to 13.07.17 Rozhodnutí o umístění stavby "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
16.06.17 to 30.06.17 Informace k napojení nových odběratelů VODOS Kolín
31.05.17 to 14.06.17 Dopravní značení na silnici č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
31.05.17 to 14.06.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24512 z důvodu špatného stavebního stavu mostu 24512-1 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.05.17 to 30.09.17 Výzva MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
02.05.17 to 02.06.17 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2016 VODOS s.r.o.
28.04.17 to 29.05.17 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 FÚ pro Středočeský kraj
20.04.17 to 04.05.17 Uzavírka silnice č. III/10163 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.04.17 to 04.05.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.03.17 to 12.04.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.03.17 to 12.04.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.03.17 to 03.04.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/1136 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.03.17 to 03.04.17 Uzavírka silnice č. III/1136 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.03.17 to 29.03.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.03.17 to 29.03.17 Příloha oznámení veřejnou vyhláškou - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.02.17 to 01.03.17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.02.17 to 01.03.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.02.17 to 01.03.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.02.17 to 01.03.17 Uzavírka silnice č. III/10163 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
13.02.17 to 27.02.17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého Ministerstvo životního prostředí Praha 10
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 2/2016 - veřejná zeleň OÚ Břežany II
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 3/2016 - místní poplatky OÚ Břežany II

Pages