Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
07.05.13 to 21.05.13 Příloha - Návrh změny č.2 ÚP Břežany II - hlavní výkres Město Český Brod - stavební odbor
06.05.13 to 20.05.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
30.04.13 to 30.05.13 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2013 FÚ pro Středočeský kraj
17.04.13 to 01.05.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
17.04.13 to 01.05.13 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2012 (příloha č.2) MŠ Břežany II
17.04.13 to 01.05.13 Závěrečný účet za rok 2012 OÚ Břežany II
02.04.13 to 16.04.13 Oznámení Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.03.13 to 11.04.13 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona OÚ Břežany II
21.03.13 to 04.04.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 KÚ Středočeského kraje
18.03.13 to 01.04.13 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
18.03.13 to 01.04.13 Rozdělovník - vlastníci pozemků Státní pozemkový úřad
05.03.13 to 19.03.13 Stanovení změny záplavového území vodního toku Výmola Středočeský kraj
05.03.13 to 19.03.13 Výmola Středočeský kraj
12.02.13 to 27.03.13 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti Exekutorský úřad Přerov
06.02.13 to 20.02.13 Rozhodnutí MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
29.01.13 to 12.02.13 Vodní tok Výmola KÚ Středočeského kraje
29.01.13 to 12.02.13 Oznámení o podání návrhu na změnu záplavového území vodního toku Výmola KÚ Středočeského kraje
15.01.13 to 26.01.13 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta OÚ Břežany II
07.01.13 to 21.01.13 Oznámení zahájení územního řízení - Vasyl Kabashtura Město Český Brod - stavební odbor
27.12.12 to 12.01.13 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta OÚ Břežany II
27.12.12 to 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - místní poplatek za kom. odpad OÚ Břežany II
27.12.12 to 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 - nakládání s kom. odpadem OÚ Břežany II
17.12.12 to 11.01.13 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta ČR OÚ Břežany II
06.12.12 to 20.12.12 Záměr prosinec 2012 - pronájem nemovitostí OÚ Břežany II
29.11.12 to 13.12.12 Rozhodnutí o umístění stavby - JUDr. Jan Müldner MěÚ Český Brod - stavební odbor
27.11.12 to 11.01.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta OÚ Břežany II
14.11.12 to 28.11.12 Oznámení o zahájení řízení - Revitalizace mokřadu Vrbičky MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
01.10.12 to 31.10.12 Výběrové řízení na nájem obecního domu čp. 77 OÚ Břežany II
27.09.12 to 13.10.12 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
19.09.12 to 03.10.12 Pozvánka na valnou hromadu Honebního Společenstva HS Břežany II
22.08.12 to 21.09.12 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
10.08.12 to 24.08.12 Oznámení o zahájení řízení - Jan Müldner MěÚ Český Brod - stavební odbor
28.06.12 to 12.07.12 Oznámení o zahájení územního řízení - domácí ČOV MěÚ Český Brod - stavební odbor
20.06.12 to 20.07.12 Vyúčtování ceny pro vodné a stočné Břežany II za rok 2011 1. SčV, a.s.
03.05.12 to 17.05.12 Rozhodnutí o umístění a provedení stavby - garáž MěÚ Český Brod - stavební odbor

Pages