Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
19.06.13 - 03.07.13 Vyúčtování cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 OÚ Břežany II
06.06.13 - 20.06.13 Mimořádná veterinární opatření Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
05.06.13 - 19.06.13 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Nymburk
31.05.13 - 21.06.13 Výzva OÚ Břežany II
28.05.13 - 11.06.13 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
07.05.13 - 21.05.13 Příloha - Návrh změny č.2 ÚP Břežany II - hlavní výkres Město Český Brod - stavební odbor
07.05.13 - 21.05.13 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor
06.05.13 - 20.05.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
30.04.13 - 30.05.13 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2013 FÚ pro Středočeský kraj
17.04.13 - 01.05.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
17.04.13 - 01.05.13 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2012 (příloha č.2) MŠ Břežany II
17.04.13 - 01.05.13 Závěrečný účet za rok 2012 OÚ Břežany II
02.04.13 - 16.04.13 Oznámení Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.03.13 - 11.04.13 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona OÚ Břežany II
21.03.13 - 04.04.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 KÚ Středočeského kraje
18.03.13 - 01.04.13 Rozdělovník - vlastníci pozemků Státní pozemkový úřad
18.03.13 - 01.04.13 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
05.03.13 - 19.03.13 Výmola Středočeský kraj
05.03.13 - 19.03.13 Stanovení změny záplavového území vodního toku Výmola Středočeský kraj
12.02.13 - 27.03.13 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti Exekutorský úřad Přerov
06.02.13 - 20.02.13 Rozhodnutí MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
29.01.13 - 12.02.13 Oznámení o podání návrhu na změnu záplavového území vodního toku Výmola KÚ Středočeského kraje
29.01.13 - 12.02.13 Vodní tok Výmola KÚ Středočeského kraje
15.01.13 - 26.01.13 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta OÚ Břežany II
07.01.13 - 21.01.13 Oznámení zahájení územního řízení - Vasyl Kabashtura Město Český Brod - stavební odbor
27.12.12 - 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 - nakládání s kom. odpadem OÚ Břežany II
27.12.12 - 12.01.13 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta OÚ Břežany II
27.12.12 - 10.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - místní poplatek za kom. odpad OÚ Břežany II
17.12.12 - 11.01.13 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta ČR OÚ Břežany II
06.12.12 - 20.12.12 Záměr prosinec 2012 - pronájem nemovitostí OÚ Břežany II
29.11.12 - 13.12.12 Rozhodnutí o umístění stavby - JUDr. Jan Müldner MěÚ Český Brod - stavební odbor
27.11.12 - 11.01.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta OÚ Břežany II
14.11.12 - 28.11.12 Oznámení o zahájení řízení - Revitalizace mokřadu Vrbičky MěÚ Český Brod - odbor životního prostředí
01.10.12 - 31.10.12 Výběrové řízení na nájem obecního domu čp. 77 OÚ Břežany II
27.09.12 - 13.10.12 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II

Stránky