Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
04.04.14 to 18.04.14 ÚZSVM - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Výzva ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Břežany II Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.03.14 to 29.05.14 Dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby Dražební centrum s.r.o. Praha
05.03.14 to 19.03.14 Nařízení KVSS ukončení MVO varroáza včel rok 2013 Státní veterinární správa
04.12.13 to 18.12.13 Záměr pronajmout obecní majetek OÚ Břežany II
29.11.13 to 13.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 OÚ Břežany II
18.11.13 to 18.12.13 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
21.10.13 to 04.11.13 Záměr - prodej pozemku parc. č. 179/84 OÚ Břežany II
10.10.13 to 26.10.13 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
09.10.13 to 04.12.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
25.09.13 to 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR OÚ Břežany II
20.08.13 to 10.09.13 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OÚ Břežany II
07.08.13 to 22.08.13 Veřejná vyhláška - pozvánka na závěrečné jednání Státní pozemkový úřad
31.07.13 to 16.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
25.07.13 to 24.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání ÚP Obce Černíky OÚ Černíky
18.07.13 to 01.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
15.07.13 to 29.07.13 Závěr zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
04.07.13 to 05.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání změny 1) ÚPnO Tuklaty OÚ Tuklaty
01.07.13 to 31.07.13 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
28.06.13 to 12.07.13 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 VHS Vrchlice- Maleč, a.s.
19.06.13 to 03.07.13 Vyúčtování cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 OÚ Břežany II
06.06.13 to 20.06.13 Mimořádná veterinární opatření Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
05.06.13 to 19.06.13 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Nymburk
31.05.13 to 21.06.13 Výzva OÚ Břežany II
28.05.13 to 11.06.13 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
07.05.13 to 21.05.13 Příloha - Návrh změny č.2 ÚP Břežany II - hlavní výkres Město Český Brod - stavební odbor
07.05.13 to 21.05.13 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor
06.05.13 to 20.05.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
30.04.13 to 30.05.13 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2013 FÚ pro Středočeský kraj
17.04.13 to 01.05.13 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2012 (příloha č.2) MŠ Břežany II
17.04.13 to 01.05.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
17.04.13 to 01.05.13 Závěrečný účet za rok 2012 OÚ Břežany II
02.04.13 to 16.04.13 Oznámení Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Pages