Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
04.04.14 - 18.04.14 Výzva ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 - 18.04.14 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 - 18.04.14 ÚZSVM - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.03.14 - 29.05.14 Dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby Dražební centrum s.r.o. Praha
05.03.14 - 19.03.14 Nařízení KVSS ukončení MVO varroáza včel rok 2013 Státní veterinární správa
04.12.13 - 18.12.13 Záměr pronajmout obecní majetek OÚ Břežany II
29.11.13 - 13.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 OÚ Břežany II
18.11.13 - 18.12.13 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
21.10.13 - 04.11.13 Záměr - prodej pozemku parc. č. 179/84 OÚ Břežany II
10.10.13 - 26.10.13 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
09.10.13 - 04.12.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
25.09.13 - 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR OÚ Břežany II
20.08.13 - 10.09.13 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OÚ Břežany II
07.08.13 - 22.08.13 Veřejná vyhláška - pozvánka na závěrečné jednání Státní pozemkový úřad
31.07.13 - 16.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
25.07.13 - 24.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání ÚP Obce Černíky OÚ Černíky
18.07.13 - 01.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
15.07.13 - 29.07.13 Závěr zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
04.07.13 - 05.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání změny 1) ÚPnO Tuklaty OÚ Tuklaty
01.07.13 - 31.07.13 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
28.06.13 - 12.07.13 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 VHS Vrchlice- Maleč, a.s.
19.06.13 - 03.07.13 Vyúčtování cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 OÚ Břežany II
06.06.13 - 20.06.13 Mimořádná veterinární opatření Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
05.06.13 - 19.06.13 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Nymburk
31.05.13 - 21.06.13 Výzva OÚ Břežany II
28.05.13 - 11.06.13 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
07.05.13 - 21.05.13 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor
07.05.13 - 21.05.13 Příloha - Návrh změny č.2 ÚP Břežany II - hlavní výkres Město Český Brod - stavební odbor
06.05.13 - 20.05.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
30.04.13 - 30.05.13 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2013 FÚ pro Středočeský kraj
17.04.13 - 01.05.13 Výsledek hospodaření MŠ Břežany II za rok 2012 (příloha č.2) MŠ Břežany II
17.04.13 - 01.05.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany II za rok 2012 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
17.04.13 - 01.05.13 Závěrečný účet za rok 2012 OÚ Břežany II
02.04.13 - 16.04.13 Oznámení Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.03.13 - 11.04.13 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona OÚ Břežany II

Stránky