Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
07.05.14 to 24.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
02.05.14 to 02.06.14 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014 FÚ pro Středočeský kraj
02.05.14 to 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2013 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
02.05.14 to 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 OÚ Břežany II
02.05.14 to 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Účetní závěrka za rok 2013 zřízené PO Mateřská škola Břežany II, okres Kolín (příloha č.2) MŠ Břežany II
02.05.14 to 02.06.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
08.04.14 to 24.05.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
04.04.14 to 18.04.14 ÚZSVM - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Výzva ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Břežany II Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.03.14 to 29.05.14 Dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby Dražební centrum s.r.o. Praha
05.03.14 to 19.03.14 Nařízení KVSS ukončení MVO varroáza včel rok 2013 Státní veterinární správa
04.12.13 to 18.12.13 Záměr pronajmout obecní majetek OÚ Břežany II
29.11.13 to 13.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 OÚ Břežany II
18.11.13 to 18.12.13 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
21.10.13 to 04.11.13 Záměr - prodej pozemku parc. č. 179/84 OÚ Břežany II
10.10.13 to 26.10.13 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
09.10.13 to 04.12.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
25.09.13 to 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR OÚ Břežany II
20.08.13 to 10.09.13 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OÚ Břežany II
07.08.13 to 22.08.13 Veřejná vyhláška - pozvánka na závěrečné jednání Státní pozemkový úřad
31.07.13 to 16.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
25.07.13 to 24.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání ÚP Obce Černíky OÚ Černíky
18.07.13 to 01.08.13 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
15.07.13 to 29.07.13 Závěr zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
04.07.13 to 05.08.13 Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání změny 1) ÚPnO Tuklaty OÚ Tuklaty
01.07.13 to 31.07.13 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
28.06.13 to 12.07.13 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 VHS Vrchlice- Maleč, a.s.
19.06.13 to 03.07.13 Vyúčtování cen pro vodné a stočné Břežany II za rok 2012 OÚ Břežany II
06.06.13 to 20.06.13 Mimořádná veterinární opatření Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
05.06.13 to 19.06.13 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Nymburk
31.05.13 to 21.06.13 Výzva OÚ Břežany II
28.05.13 to 11.06.13 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
07.05.13 to 21.05.13 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Břežany II MěÚ Český Brod - stavební odbor

Pages