Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.08.14 to 05.09.14 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
28.07.14 to 22.08.14 Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce "Břežany II - Chodník u bytovek" OÚ Břežany II
23.07.14 to 06.08.14 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.07.14 to 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II - snímek OÚ Břežany II
07.07.14 to 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II OÚ Břežany II
30.06.14 to 14.07.14 Nařízení Města Český Brod - Zpracování lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
24.06.14 to 30.09.14 Opatření obecné povahy MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
18.06.14 to 02.07.14 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - výstavba MŠ OÚ Břežany II
12.06.14 to 26.06.14 "V 415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" - veřejné projednání Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
06.06.14 to 06.07.14 Oznámení společného jednání Tuklaty OÚ Tuklaty
06.06.14 to 06.07.14 Oznámení společného jednání Černíky OÚ Černíky
16.05.14 to 30.05.14 Zveřejnění počtu členů OZ 2014-2018 OÚ Břežany II
15.05.14 to 29.05.14 Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kW" Ministerstvo životního prostředí
07.05.14 to 24.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
02.05.14 to 02.06.14 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014 FÚ pro Středočeský kraj
02.05.14 to 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2013 (příloha č.1) KÚ Středočeského kraje
02.05.14 to 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 - Účetní závěrka za rok 2013 zřízené PO Mateřská škola Břežany II, okres Kolín (příloha č.2) MŠ Břežany II
02.05.14 to 02.06.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
02.05.14 to 16.05.14 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013 OÚ Břežany II
08.04.14 to 24.05.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
04.04.14 to 18.04.14 ÚZSVM - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Výzva ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.04.14 to 18.04.14 Břežany II Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.03.14 to 29.05.14 Dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby Dražební centrum s.r.o. Praha
05.03.14 to 19.03.14 Nařízení KVSS ukončení MVO varroáza včel rok 2013 Státní veterinární správa
04.12.13 to 18.12.13 Záměr pronajmout obecní majetek OÚ Břežany II
29.11.13 to 13.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 OÚ Břežany II
18.11.13 to 18.12.13 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha - Vršovice
21.10.13 to 04.11.13 Záměr - prodej pozemku parc. č. 179/84 OÚ Břežany II
10.10.13 to 26.10.13 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
09.10.13 to 04.12.13 Dražební vyhláška - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 6
25.09.13 to 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR OÚ Břežany II
20.08.13 to 10.09.13 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OÚ Břežany II
07.08.13 to 22.08.13 Veřejná vyhláška - pozvánka na závěrečné jednání Státní pozemkový úřad

Pages