Svoz komunálního odpadu

Ve čtvrtek  11. 4. 2019  končí zimní týdenní svoz popelnic.

 

Od 25.4 . začíná svoz popelnic 1x za 14 dní, platí do odvolání .

Odečty vodoměrů

VODOS Kolín oznamuje, že od 28.3. bude v obci probíhat odečet vodoměrů. V případě nepřítomnosti je možné zaslat stav vodoměru na tel. 602408006 , nebo nechat lístek na viditelném místě.

Výměna vodoměrů

Dobrý den.

Hodina Země

Obec Břežany II se připojí k akci Hodina Země dne 30.března 2019 zhasnutím veřejného osvětlení v době od 20:30 - 21:30 hodin

Ukliďme svět, Česko, Pošembeří, ukliďme si Břežany

 AKCE: Ukliďme svět,Česko, Pošembeří , a UKLIĎME  SI BŘEŽANY

V sobotu, 23.3.2019 v 9,30 hod, sraz u závory na cestě do Suchých dol.

 

Pytle na odpad budou, s sebou jen rukavice, dobrou obuv a náladu.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná a nový termín bude oznámen.

 

Svoz zeleného odpadu

Svoz zeleného odpadu bude zahájen v pondělí 25.3.2019.

Bude se provádět POUZE V PONDĚLÍ, případně první pracovní den po svátku.

Odpad musí být roztříděný na trávu a dřevnaté rostliny ( větve a květiny).

Do zeleného odpadu NEPATŘÍ :

-živočišné zbytky, maso, kosti, kůže

-uhynulá zvířata

-exkrementy masožravých zvířat

-tekuté zbytky jídel a oleje

- biologicky nerozložitelný odpad

-skořápky od vajec

-znečištěné piliny

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS