Pozvánka na farmu Ovocné sady Bříství

14.10.2017 v 10-15 hod farma Ovocné sady Bříství pořádá pro všechny prohlídku farmy a doprovodný program- podrobnosti v příloze.

Klíče

5.10.2017 u kontejnerů u obecního úřadu byl nalezen svazek 4 klíčů (FAB).

K vyzvednutí jsou v úředních hodinách na OÚ.

Sběr nebezpečných odpadů

V sobotu 21.10.2017 bude od 9.45 hod do 10,15 hod u obecního úřadu sběr nebezpečných odpadů.

Odpady odevzdávejte pouze osobně. Co bude předmětem sběru: Vyjeté oleje a olejové filtry, fritovací oleje, barva a laky včetně obalů , lepidla , pryskiřice, kyseliny, rozpouštědla, nádobky od sprejů, izolačních pěn, léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení, baterie, pneumatiky.

Zároveň  zde bude umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

Vakcinace psů proti vzteklině

V sobotu 7.10.2017 od 8 do 9 hod u obecního úřadu bude provedena vakcinace psů proti vzteklině.

Pozvánka na Výstaviště v Lysé nad Labem

 Ve dnech 5. – 8. října 2017 se na Výstavišti v Lysé nad Labem koná výstava ZEMĚDĚLEC 2017 a NÁŠ CHOV 2017

Změna- Břežanská drakiáda

Břežanská drakiáda se koná v sobotu 30.9.2017 od 15  hodin  NA BABECH !!! nikoli u Chrástnice.

Nevíte, kde je na Babách- Dráček Vás tam zavede- čeká na Vás v sobotu 30.9. ve 14,30 hod u obchodu U dvou smrků.

 

Soutěž o  nejhezčího draka, vyrobeného doma, další soutěže a opékání buřtů.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce,a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na povinnost odstranění  a okleštění stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

 

Podrobnosti v příloze

Informace o africkém moru prasat a o opatřeních k zamezení šíření nákazy

Městský  úřad  Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství sděluje informace o africkém moru prasat a o opatřeních k zamezení šíření nákazy  -viz příloha
 

Svoz popelnic

Z důvodu státního svátku ve čtvrtek 28.9. bude svoz popelnic MIMOŘÁDNĚ V ÚTERÝ 26.9.2017

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS