Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.12.17 to 20.12.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
06.12.17 to 20.12.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.12.17 to 18.12.17 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
15.11.17 to 29.11.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.11.17 to 29.11.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
13.11.17 to 27.11.17 Rozhodnutí - stavební povolení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
07.11.17 to 21.11.17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
05.10.17 to 19.10.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
05.10.17 to 19.10.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.10.17 to 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky OÚ Břežany II
29.09.17 to 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.1) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 to 13.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 to 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.2) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
25.09.17 to 09.10.17 Oznámení - zahájení stavebního řízení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
25.09.17 to 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise OÚ Břežany II
15.09.17 to 29.09.17 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
12.09.17 to 26.09.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.09.17 to 26.09.17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.09.17 to 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Břežany II
01.09.17 to 25.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o návrhu změny č.1 ÚP Tuklaty OÚ Tuklaty
25.07.17 to 08.08.17 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/15 OÚ Břežany II
29.06.17 to 13.07.17 Rozhodnutí o umístění stavby "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
16.06.17 to 30.06.17 Informace k napojení nových odběratelů VODOS Kolín
31.05.17 to 14.06.17 Dopravní značení na silnici č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
31.05.17 to 14.06.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24512 z důvodu špatného stavebního stavu mostu 24512-1 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.05.17 to 30.09.17 Výzva MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
02.05.17 to 02.06.17 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2016 VODOS s.r.o.
28.04.17 to 29.05.17 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 FÚ pro Středočeský kraj
20.04.17 to 04.05.17 Uzavírka silnice č. III/10163 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.04.17 to 04.05.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.03.17 to 12.04.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.03.17 to 12.04.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.03.17 to 03.04.17 Uzavírka silnice č. III/1136 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.03.17 to 03.04.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/1136 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.03.17 to 29.03.17 Příloha oznámení veřejnou vyhláškou - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Pages