Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.04.18 to 28.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj
11.04.18 to 11.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj
16.03.18 to 30.03.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.03.18 to 30.03.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.03.18 to 26.03.18 Záměr - uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem OÚ Břežany II
12.03.18 to 26.03.18 Záměr - přijetí daru od Středočeského kraje OÚ Břežany II
02.03.18 to 16.03.18 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
01.02.18 to 15.02.18 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OÚ Břežany II
10.01.18 to 24.01.18 Rozhodnutí - změna odborné osoby KÚ Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
04.01.18 to 02.02.18 Zpráva o uplatňování č.1 Územního plánu Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
21.12.17 to 04.01.18 Oznámení záměru - bezúplatný převod pozemku KÚ Středočeského kraje - Odbor majetku
07.12.17 to 21.12.17 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
07.12.17 to 21.12.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
06.12.17 to 20.12.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
06.12.17 to 20.12.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.12.17 to 18.12.17 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
15.11.17 to 29.11.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.11.17 to 29.11.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
13.11.17 to 27.11.17 Rozhodnutí - stavební povolení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
07.11.17 to 21.11.17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
05.10.17 to 19.10.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
05.10.17 to 19.10.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.10.17 to 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky OÚ Břežany II
29.09.17 to 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.1) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 to 13.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 to 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.2) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
25.09.17 to 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise OÚ Břežany II
25.09.17 to 09.10.17 Oznámení - zahájení stavebního řízení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.09.17 to 29.09.17 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
12.09.17 to 26.09.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.09.17 to 26.09.17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.09.17 to 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Břežany II
01.09.17 to 25.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o návrhu změny č.1 ÚP Tuklaty OÚ Tuklaty
25.07.17 to 08.08.17 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/15 OÚ Břežany II
29.06.17 to 13.07.17 Rozhodnutí o umístění stavby "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování

Pages