Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
25.05.15 - 08.06.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.05.15 - 08.06.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.05.15 - 20.05.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
04.05.15 - 02.06.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
30.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015 FÚ pro Středočeský kraj
24.04.15 - 08.05.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 1. SčV, a.s.
22.04.15 - 31.07.15 Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.04.15 - 17.06.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 3
01.04.15 - 22.06.15 Příloha č.3 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje Ministerstvo zemědělství
01.04.15 - 22.06.15 Příloha č.1 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe Ministerstvo zemědělství
01.04.15 - 22.06.15 Příloha č.2 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry Ministerstvo zemědělství
01.04.15 - 22.06.15 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství
27.03.15 - 10.04.15 Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2014 KÚ Středočeského kraje
27.03.15 - 10.04.15 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Hospodaření zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2014 MŠ Břežany II
27.03.15 - 10.04.15 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2014 OÚ Břežany II
25.03.15 - 08.04.15 Záměr - prodej obecních pozemků OÚ Břežany II
25.03.15 - 08.04.15 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/25 OÚ Břežany II
10.03.15 - 23.04.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.02.15 - 11.03.15 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.02.15 - 11.03.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
03.02.15 - 18.03.15 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP obce Černíky OÚ Černíky
12.01.15 - 10.02.15 Dražební vyhláška Dražbyprost s.r.o., Ústí nad Labem
30.12.14 - 30.01.15 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
28.11.14 - 12.12.14 Návrh rozpočtu na rok 2015 OÚ Břežany II
31.10.14 - 30.11.14 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
15.10.14 - 29.10.14 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk
25.09.14 - 11.10.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Břežany II a voleb do Senátu Parlamentu ČR OÚ Břežany II
25.08.14 - 11.10.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Zastupitelstva obce Břežany II OÚ Břežany II
22.08.14 - 05.09.14 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Praha 10 - Vršovice
28.07.14 - 22.08.14 Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce "Břežany II - Chodník u bytovek" OÚ Břežany II
23.07.14 - 06.08.14 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.07.14 - 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II OÚ Břežany II
07.07.14 - 21.07.14 Změna č. 2 ÚP Břežany II - snímek OÚ Břežany II
30.06.14 - 14.07.14 Nařízení Města Český Brod - Zpracování lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
24.06.14 - 30.09.14 Opatření obecné povahy MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství

Stránky