Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
07.12.15 to 21.12.15 Příloha k výrokové části II. rozhodnutí - seznam vlastníků a účastníků řízení Státní pozemkový úřad
07.12.15 to 21.12.15 Veřejná vyhláška k II. rozhodnutí KoPÚ Břežany II Státní pozemkový úřad
03.12.15 to 17.12.15 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2016 OÚ Břežany II
02.12.15 to 16.12.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.12.15 to 16.12.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
18.11.15 to 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.11.15 to 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - rozhodnutí MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.10.15 to 09.12.15 Dražební vyhláška - OPAKOVANÁ elektronická dražba Exekutorský úřad Přerov
02.10.15 to 16.10.15 Veřejná vyhláška Státní pozemkový úřad
03.09.15 to 17.09.15 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - Požární řád Obce Břežany II OÚ Břežany II
24.08.15 to 23.09.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Frýdek - Místek
14.08.15 to 28.08.15 Příloha - přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
14.08.15 to 28.08.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10.08.15 to 24.08.15 Příloha č. 1 k Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.08.15 to 24.08.15 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.07.15 to 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - komunální odpad OÚ Břežany II
30.07.15 to 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - komunitní kompostování OÚ Břežany II
29.07.15 to 12.08.15 Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí Státní pozemkový úřad
15.07.15 to 14.08.15 Příloha k návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 to 14.08.15 Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 to 14.08.15 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 to 31.10.15 Opatření obecné povahy - prodloužení omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.07.15 to 28.07.15 Záměr - prodej části obecního pozemku parc. č. 179/48 OÚ Břežany II
02.07.15 to 16.07.15 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
19.06.15 to 03.07.15 Veřejná vyhláška - oznámení OÚ Černíky
12.06.15 to 26.06.15 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
02.06.15 to 01.07.15 Oznámení o projednávání zadání změny č.1 ÚP obce Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
01.06.15 to 15.06.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
27.05.15 to 15.07.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov
25.05.15 to 08.06.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.05.15 to 08.06.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.05.15 to 20.05.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
04.05.15 to 02.06.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
30.04.15 to 01.06.15 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015 FÚ pro Středočeský kraj
24.04.15 to 08.05.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 1. SčV, a.s.

Pages