Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.06.16 to 20.06.16 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy OÚ Břežany II
29.04.16 to 30.05.16 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2016 FÚ pro Středočeský kraj
29.04.16 to 28.05.16 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 podle cenových předpisů pro vodné a stočné VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
27.04.16 to 26.05.16 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 podle cenových předpisů pro vodné a stočné 1. SčV, a.s.
31.03.16 to 14.04.16 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2015 - Účetní závěrka zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2015 MŠ Břežany II
31.03.16 to 14.04.16 Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2015 KÚ Středočeského kraje
31.03.16 to 14.04.16 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2015 OÚ Břežany II
24.02.16 to 09.03.16 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.02.16 to 09.03.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
05.02.16 to 05.03.16 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
29.01.16 to 15.02.16 Záměr pronájmu bytů Obecní úřad Břežany II
13.01.16 to 27.01.16 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
11.12.15 to 25.12.15 Rozhodnutí - schválení změny katastrálních hranic Katastrální úřad pro Středočeský kraj
07.12.15 to 21.12.15 Příloha k výrokové části II. rozhodnutí - seznam vlastníků a účastníků řízení Státní pozemkový úřad
07.12.15 to 21.12.15 Veřejná vyhláška k II. rozhodnutí KoPÚ Břežany II Státní pozemkový úřad
03.12.15 to 17.12.15 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2016 OÚ Břežany II
02.12.15 to 16.12.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.12.15 to 16.12.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
18.11.15 to 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.11.15 to 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - rozhodnutí MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.10.15 to 09.12.15 Dražební vyhláška - OPAKOVANÁ elektronická dražba Exekutorský úřad Přerov
02.10.15 to 16.10.15 Veřejná vyhláška Státní pozemkový úřad
03.09.15 to 17.09.15 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - Požární řád Obce Břežany II OÚ Břežany II
24.08.15 to 23.09.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Frýdek - Místek
14.08.15 to 28.08.15 Příloha - přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
14.08.15 to 28.08.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10.08.15 to 24.08.15 Příloha č. 1 k Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.08.15 to 24.08.15 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.07.15 to 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - komunální odpad OÚ Břežany II
30.07.15 to 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - komunitní kompostování OÚ Břežany II
29.07.15 to 12.08.15 Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí Státní pozemkový úřad
15.07.15 to 31.10.15 Opatření obecné povahy - prodloužení omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
15.07.15 to 14.08.15 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 to 14.08.15 Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 to 14.08.15 Příloha k návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10

Pages