Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.10.15 - 16.10.15 Veřejná vyhláška Státní pozemkový úřad
03.09.15 - 17.09.15 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - Požární řád Obce Břežany II OÚ Břežany II
24.08.15 - 23.09.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Frýdek - Místek
14.08.15 - 28.08.15 Příloha - přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
14.08.15 - 28.08.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10.08.15 - 24.08.15 Příloha č. 1 k Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.08.15 - 24.08.15 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.07.15 - 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - komunální odpad OÚ Břežany II
30.07.15 - 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - komunitní kompostování OÚ Břežany II
29.07.15 - 12.08.15 Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí Státní pozemkový úřad
15.07.15 - 31.10.15 Opatření obecné povahy - prodloužení omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
15.07.15 - 14.08.15 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 - 14.08.15 Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 - 14.08.15 Příloha k návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
14.07.15 - 28.07.15 Záměr - prodej části obecního pozemku parc. č. 179/48 OÚ Břežany II
02.07.15 - 16.07.15 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
19.06.15 - 03.07.15 Veřejná vyhláška - oznámení OÚ Černíky
12.06.15 - 26.06.15 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
02.06.15 - 01.07.15 Oznámení o projednávání zadání změny č.1 ÚP obce Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
01.06.15 - 15.06.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
27.05.15 - 15.07.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov
25.05.15 - 08.06.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.05.15 - 08.06.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.05.15 - 20.05.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
04.05.15 - 02.06.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
30.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015 FÚ pro Středočeský kraj
24.04.15 - 08.05.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 1. SčV, a.s.
22.04.15 - 31.07.15 Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.04.15 - 17.06.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 3
01.04.15 - 22.06.15 Příloha č.3 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje Ministerstvo zemědělství
01.04.15 - 22.06.15 Příloha č.2 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry Ministerstvo zemědělství
01.04.15 - 22.06.15 Příloha č.1 - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe Ministerstvo zemědělství
01.04.15 - 22.06.15 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství
27.03.15 - 10.04.15 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Hospodaření zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2014 MŠ Břežany II
27.03.15 - 10.04.15 Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2014 KÚ Středočeského kraje

Stránky