Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
24.02.16 - 09.03.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.02.16 - 09.03.16 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
05.02.16 - 05.03.16 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
29.01.16 - 15.02.16 Záměr pronájmu bytů Obecní úřad Břežany II
13.01.16 - 27.01.16 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
11.12.15 - 25.12.15 Rozhodnutí - schválení změny katastrálních hranic Katastrální úřad pro Středočeský kraj
07.12.15 - 21.12.15 Příloha k výrokové části II. rozhodnutí - seznam vlastníků a účastníků řízení Státní pozemkový úřad
07.12.15 - 21.12.15 Veřejná vyhláška k II. rozhodnutí KoPÚ Břežany II Státní pozemkový úřad
03.12.15 - 17.12.15 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2016 OÚ Břežany II
02.12.15 - 16.12.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.12.15 - 16.12.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
18.11.15 - 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.11.15 - 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - rozhodnutí MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.10.15 - 09.12.15 Dražební vyhláška - OPAKOVANÁ elektronická dražba Exekutorský úřad Přerov
02.10.15 - 16.10.15 Veřejná vyhláška Státní pozemkový úřad
03.09.15 - 17.09.15 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - Požární řád Obce Břežany II OÚ Břežany II
24.08.15 - 23.09.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Frýdek - Místek
14.08.15 - 28.08.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
14.08.15 - 28.08.15 Příloha - přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10.08.15 - 24.08.15 Příloha č. 1 k Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.08.15 - 24.08.15 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.07.15 - 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - komunální odpad OÚ Břežany II
30.07.15 - 13.08.15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - komunitní kompostování OÚ Břežany II
29.07.15 - 12.08.15 Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí Státní pozemkový úřad
15.07.15 - 14.08.15 Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 - 31.10.15 Opatření obecné povahy - prodloužení omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
15.07.15 - 14.08.15 Příloha k návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
15.07.15 - 14.08.15 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Praha 10
14.07.15 - 28.07.15 Záměr - prodej části obecního pozemku parc. č. 179/48 OÚ Břežany II
02.07.15 - 16.07.15 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Státní pozemkový úřad
19.06.15 - 03.07.15 Veřejná vyhláška - oznámení OÚ Černíky
12.06.15 - 26.06.15 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad
02.06.15 - 01.07.15 Oznámení o projednávání zadání změny č.1 ÚP obce Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
01.06.15 - 15.06.15 Veřejná vyhláška - opatrovník Státní pozemkový úřad
27.05.15 - 15.07.15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov

Stránky