Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
16.06.17 to 30.06.17 Informace k napojení nových odběratelů VODOS Kolín
31.05.17 to 14.06.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24512 z důvodu špatného stavebního stavu mostu 24512-1 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
31.05.17 to 14.06.17 Dopravní značení na silnici č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.05.17 to 30.09.17 Výzva MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
02.05.17 to 02.06.17 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2016 VODOS s.r.o.
28.04.17 to 29.05.17 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 FÚ pro Středočeský kraj
20.04.17 to 04.05.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.04.17 to 04.05.17 Uzavírka silnice č. III/10163 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.03.17 to 12.04.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.03.17 to 12.04.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.03.17 to 03.04.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/1136 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.03.17 to 03.04.17 Uzavírka silnice č. III/1136 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.03.17 to 29.03.17 Příloha oznámení veřejnou vyhláškou - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.03.17 to 29.03.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.02.17 to 01.03.17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.02.17 to 01.03.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.02.17 to 01.03.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.02.17 to 01.03.17 Uzavírka silnice č. III/10163 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
13.02.17 to 27.02.17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého Ministerstvo životního prostředí Praha 10
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 3/2016 - místní poplatky OÚ Břežany II
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 4/2016 - pohyb psů na veřejném prostranství OÚ Břežany II
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 2/2016 - veřejná zeleň OÚ Břežany II
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2016 - komunální odpad OÚ Břežany II
14.12.16 to 28.12.16 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
14.12.16 to 28.12.16 Příloha veřejná vyhlášky - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
02.12.16 to 16.12.16 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2017 OÚ Břežany II
22.11.16 to 22.02.17 Oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad Praha 3
18.10.16 to 16.11.16 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo životního prostředí Praha 10
22.09.16 to 08.10.16 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje OÚ Břežany II
07.09.16 to 21.09.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.09.16 to 21.09.16 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.16 to 14.09.16 Záměr - prodej obecních pozemků OÚ Břežany II
10.06.16 to 24.06.16 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
06.06.16 to 20.06.16 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
06.06.16 to 20.06.16 Příloha č.1 k opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad

Pages