Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.12.16 - 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 2/2016 - veřejná zeleň OÚ Břežany II
22.12.16 - 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2016 - komunální odpad OÚ Břežany II
14.12.16 - 28.12.16 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
14.12.16 - 28.12.16 Příloha veřejná vyhlášky - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
02.12.16 - 16.12.16 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2017 OÚ Břežany II
22.11.16 - 22.02.17 Oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad Praha 3
18.10.16 - 16.11.16 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo životního prostředí Praha 10
22.09.16 - 08.10.16 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje OÚ Břežany II
07.09.16 - 21.09.16 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.09.16 - 21.09.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.16 - 14.09.16 Záměr - prodej obecních pozemků OÚ Břežany II
10.06.16 - 24.06.16 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
06.06.16 - 20.06.16 Příloha č.1 k opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
06.06.16 - 20.06.16 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy OÚ Břežany II
06.06.16 - 20.06.16 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
29.04.16 - 30.05.16 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2016 FÚ pro Středočeský kraj
29.04.16 - 28.05.16 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 podle cenových předpisů pro vodné a stočné VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
27.04.16 - 26.05.16 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 podle cenových předpisů pro vodné a stočné 1. SčV, a.s.
31.03.16 - 14.04.16 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2015 - Účetní závěrka zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2015 MŠ Břežany II
31.03.16 - 14.04.16 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2015 OÚ Břežany II
31.03.16 - 14.04.16 Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2015 KÚ Středočeského kraje
24.02.16 - 09.03.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.02.16 - 09.03.16 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
05.02.16 - 05.03.16 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
29.01.16 - 15.02.16 Záměr pronájmu bytů Obecní úřad Břežany II
13.01.16 - 27.01.16 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
11.12.15 - 25.12.15 Rozhodnutí - schválení změny katastrálních hranic Katastrální úřad pro Středočeský kraj
07.12.15 - 21.12.15 Veřejná vyhláška k II. rozhodnutí KoPÚ Břežany II Státní pozemkový úřad
07.12.15 - 21.12.15 Příloha k výrokové části II. rozhodnutí - seznam vlastníků a účastníků řízení Státní pozemkový úřad
03.12.15 - 17.12.15 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2016 OÚ Břežany II
02.12.15 - 16.12.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.12.15 - 16.12.15 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
18.11.15 - 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - rozhodnutí MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.11.15 - 02.12.15 Uzavírka silnice č. III/24513 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.10.15 - 09.12.15 Dražební vyhláška - OPAKOVANÁ elektronická dražba Exekutorský úřad Přerov

Stránky